Släkten von Holten

Den förste av släkten von Holten som var bosatt i Sverige var Johan-Jakob von Holten (1768-1841). Han föddes i Hamburg och invandrade senare till Göteborg där han fick anställning hos handlaren Peter Militz år 1787. År 1791 slutade han hos denne och grundade en egen Läs mer …

Marieholms landeri

Marieholm var ett landeri i Gamlestaden i Göteborg, 12:e roten nr 10. Ett av fyra ursprungliga landerier som anlades på den mark där staden Nya Lödöse låg tidigare. De andra tre var Gamlestadens landeri, senare Mariedal, Kristinedal och Ånäs. Landeriets äldsta kända arrendator var sannolikt Tonnis Läs mer …

Aspenäs

Aspenäs ligger vid norra stranden av sjön Aspen i Lerums kommun. Enligt myter och sägner fanns det bebyggelse på Aspenäs redan på 1400-talet, men det är först i samband med Brynte Birgersson Lillie som den 18 november 1569 erhöll mark som en gåva från Johan III, som det finns säkra historiska Läs mer …