Lagerström-Olbers tobaksfabrik

1733 fick Magnus Lagerström och han svärfar Andreas Olbers tillstånd att bedriva tobakstillverkning (privilegium för att tillverka tobak). 1740 bearbetade deras tobaksspinneri 4 088 skålpund svenskodlade tobaksblad och importerade 37 105 skålpund tobaksblad. År 1750 hade fabriken upphört, eventuellt hade privilegiet och fabriken överförts till Läs mer …

Det sällskapliga Göteborg på 1770-talet

Enligt Magistratens relation till Landshöfdingembetet den 1 Aug. 1768 utgjorde folkmängden i Göteborg, »som på några år sig ökt», 10,000 personer, häri inbegripne förstäderna och Ianderierna, »ehuru ett stort antal barn nu på ett par år bortryckts af kopporna, samt rätt få och nästan ej Läs mer …

Ostindiska Kompaniet – andra oktrojen 1746-66

Den andra oktrojen hade i likhet med den första oktrojen ingen fast fond vid starten. Varje fartyg och expedition fick finansieras var för sig och hade därmed lite olika investerare. Först 1753 inrättades en fast fond. I de nya privilegiebestämmelserna var det bestämt att det Läs mer …

Stora Holm

Ursprungligen bestod Holm, eller Stora Holm av tre skattegårdar och byn kallades ofta Holmsgårdarna. Gården ligger i Tuve socken på Hisingen, En av eller alla egendomarna såldes år 1626 av Lambricht Skipping till  Walter Johansson von Wernes. Köpte ogiltigförklarades dock och istället uppträder Nils Börjesson Läs mer …

Clareberg

Gården Berg i Säves socken nämndes i skrift första gången på 1400-talet och från 1600-talet finns det gåvobrev från 1698 som gav Johan von Seth besittningsrätten kvar. Efter honom innehades gården av Gabriel von Seth men 1720 såldes den till Johan Andris Olbers (1643-1741) och Clara Läs mer …

Magnus Lagerström

Magnus Lagerström, född 16 december 1691 i Stettin, död 5 juli 1759, var en svensk översättare och direktör vid Ostindiska kompaniet. Gift med Clara Olbers (1713-1778), dotter till Johan Andreas Olbers (1673-1741). Var son till regeringsrådet Magnus Laurin, adlad Lagerström, och Helena Engelcrona. Lagerström utbildades Läs mer …

Gubbero

Gubbero låg i Örgryte socken och var tillsammans med Ranängarna till en början betesmark för de omkringliggande Örgrytegårdarna. År 1751 arrenderade Kärralunds del av Ranängen ut till Magnus Lagerström, direktör i Svenska Ostindiska Kompaniet. som även arrenderade Kålltorp Övergården och Stora Torps andelar. På så sätt skapade Läs mer …

Skår Östergården

Skårs Gård nämns mycket tidigt i gamla handlingar och den var till en början två hemman, Västergården och Östergården. Namnet Skår syftar eventuellt på naturförhållandena vid Östergården, nämligen den branta nedskärningen eller stupet i berget nordost om denna gård. På 1700-talet hörde Skår till Örgryte socken Läs mer …

Ostindiska Kompaniet – första oktrojen 1731- 46

Under sin första tid hade det svenska Ostindiska kompaniet ingen fast fond, inga lotter, inga aktier. För varje expedition, dvs för varje fartyg ordnade man en ny fond. Det fanns med andra ord inget egentligt bolag utan det handlade om flera olika bolag, ett för varje Läs mer …

Schutz – flitig företagarfamilj på 1700-talet

Familjen Schutz eller Schütz kom in till Göteborg via Köpenhamn eller Königsberg och Stockholm med sadelmästaren Jacob Schutz som föddes 1638 i Mettingen i Tyskland. Troligen dog han år 1690. Hans son Samuel Schutz (1676-1740) var skeppare och redare och drev handelsfirman Peter Bagge & Läs mer …