1700-talets tobaksfabriker i Göteborg

År 1626 upptogs tobak bland de varor som Söderkompaniet fick importera till Sverige.1638 var dock det första året som tobak importerades till Göteborg, Söderkompaniet erhöll monopol på tobaksimport 1641 men från 1662 innehades detta monopol av Tobakskompaniet. I Göteborg fick Hans von Gerdes rätt att Läs mer …

Olof Skånbergs tobaksfabrik

1748 fick Olof Skånberg privilegium, tillstånd, för att tillverka tobak. Eventuellt övertog han Lagerström och Olbers privilegium. Fabriken förblev under hela sin existens den minsta fabriken i Göteborg. 1749 hade den 7 arbetare och producerade 16 066 skålpund tobak varav 5 141 skålpund tillverkades av Läs mer …

Lagerström-Olbers tobaksfabrik

1733 fick Magnus Lagerström och han svärfar Andreas Olbers tillstånd att bedriva tobakstillverkning (privilegium för att tillverka tobak). 1740 bearbetade deras tobaksspinneri 4 088 skålpund svenskodlade tobaksblad och importerade 37 105 skålpund tobaksblad. År 1750 hade fabriken upphört, eventuellt hade privilegiet och fabriken överförts till Läs mer …

Andreas Damms tobaksspinneri

År 1731 fick Andreas Damm privilegium, tillstånd, för tobakstillverkning. Från juli 1731 till juli 1732 tillverkade han 30 000 skålpund tobak. 1739 hade Andreas Damms tobaksspinneri blivit det näst största i Göteborg med 2 spinneribord och 25 arbetare. Enbart Schillers tobaksfabrik var större. 1746 producerade Läs mer …

Olof Holmgrens tobaksspinneri

Olof Holmgren erhöll tobaksprivilegium år 1729, dvs rätt att tillverka tobak. Redan år 1731 producerade han 40 000 skålpund tobak. 1739 hade han fortfarande samma årsproduktion och då med 10 anställda arbetare. 1740 bearbetade tobaksspinneriet 1 565 skålpund svenskodlad tobak. Produktionen vid fabriken minskade under Läs mer …

Hedenbergs tobaksfabrik

Kaparkaptenen Christoffer Hedenberg fick tobaksprivilegium 1723. Eventuellt var det en förlängning av Ingela Gathenhielms privilegium från 1721. År 1732 producerade tobaksspinneriet 76 848 skålpund tobak och var det nästa största i Göteborg efter Schillers tobaksspinneri. Vid Hedenbergs död övertogs tobaksfabriken av hans änka Elisabeth (Thorsson) Läs mer …

Krokat-Schillers tobaksfabrik

Tobaksspinneri som grundades 1687 av Daniel Krokat (Crocat). Övertogs senare av sonen Johan Krokat och svärsonen Esbjörn Schiller. 1727 blev Esbjörn Schiller ensam ägare. 1731 sysselsatte fabriken 40 arbetare och producerade 198 997 skålpund tobak. Förutom tobaksfabriken drev Schiller även ett pappersbruk i Kvarnbyn och Läs mer …

J.A.Gradmans tobaksfabrik

Kofferdikaptenen Johan Andersson Gradman (1772-1826) inköpte egendomen Gubbero i Göteborgs utkant 1807.  Han hade bland annat genomfört några resor till Ostindien på Ostindiska Kompaniets skepp, dock inte som kapten. 1814 anhöll han om att få starta tobaksspinneri och snusfabrik på egendomen men fick avslag med Läs mer …

Gubbero

Gubbero låg i Örgryte socken och var tillsammans med Ranängarna till en början betesmark för de omkringliggande Örgrytegårdarna. År 1751 arrenderade Kärralunds del av Ranängen ut till Magnus Lagerström, direktör i Svenska Ostindiska Kompaniet. som även arrenderade Kålltorp Övergården och Stora Torps andelar. På så sätt skapade Läs mer …