1700-talets tobaksfabriker i Göteborg

År 1626 upptogs tobak bland de varor som Söderkompaniet fick importera till Sverige.1638 var dock det första året som tobak importerades till Göteborg, Söderkompaniet erhöll monopol på tobaksimport 1641 men från 1662 innehades detta monopol av Tobakskompaniet.

I Göteborg fick Hans von Gerdes rätt att upprätta ett tobaksspinneri i Göteborg men det är oklart om han någonsin startade nån tobaksfabrik. Den första kända tobaksfabriken startades istället av Daniel Krokat som fick privilegium (tillstånd) för tobakstillverkning år 1687 och i princip omedelbart startade även verksamheten.

År 1697 fick Krokat konkurrens då en danska tobaksspinnare, Johan Matsson, flyttade till Göteborg där han startade tobakstillverkning utan att ha fått privilegium. På grund av Krokats protester mot fler tobaksspinnerier fick Matsson istället privilegium på ett tobaksspinneri i Strömstad. Krokat försökte dessutom få monopol i hela Bohuslän och Halland men lyckades inte uppnå detta.

Ingela Gathenhielm fick privilegium år 1721 men tyck aldrig ha utnyttjat detta. Sannolikt överläts hennes privilegium på Christoffer Hedenberg som 1723 startade ett tobaksspinneri. 1726 Frick Herman Giesecke privilegium. Hans fabrik var mycket liten och fanns inte kvar år 1732.

Olof Holmgren startade för sin del tobaksspinneri år 1729 då han fick privilegium och 1731 fick Andreas Damm privilegium.

Tobakstillverkning i Göteborg 1731, fabrik, tillverkad tobak i skålpund

 1. Esbjörn Schiller, 198 997 (hade övertagit Krokats fabrik)
 2. Christoffer Hedenberg, 76 848
 3. Olof Holmgren, 40 000
 4. Andreas Damm, 30 000 (1 juli 1731- 1 juli 1732)

Med en total tillverkning på 345 845 skålpund i Göteborg år 1731 var detta det år under 1700-talet som det tillverkades mest tobak i Göteborg. Andelen som tillverkades av svenskodlad tobak var 15%

År 1733 fick även Magnus Lagerström och Andreas Olbers privilegium för ett tobaksspinneri. Sannolikt övertogs detta privilegium år 1748 av Olof Skånberg.

Tobakstillverkning i Göteborg 1749, fabrik, tillverkad tobak i skålpund

 1. Daniel Schiller, 85 744
 2. Andreas Damm, 82 500
 3. Johan Örtegren, 27 800 (hade övertagit Hedenbergs fabrik)
 4. Olof Holmgren, 20 095
 5. Olof Skånberg, 16 066

Den totala tillverkningen år 1749 var 240 206 skålpund. Andelen som tillverkades av svenskodlad tobak var detta år 31%. 1757 tillverkades totalt 165 000 skålpund tobak i Göteborg och 1758 162 965 skålpund. Andelen som tillverkades av svenskodlad tobak var 79% år 1758.

Tobakstillverkning i Göteborg 1758, fabrik, tillverkad tobak i skålpund

 1. Andreas Damm, 66 355
 2. Daniel Schiller, 42 000
 3. J.H. Damm, 27 558 (hade övertagit Olof Holmgrens fabrik)
 4. C. Wohlfahrt, 3 425 (1757) (hade övertagit Örtegrens fabrik)

1766 släpptes tobakstillverkningen i Sverige fri och genast startades flera nya fabriker i Göteborg. 1767 fanns det 10 tobaksspinnerier i staden men totalproduktionen var bara 91 970 skålpund jämför med 165 403 skålpund år 1765.

De 10 fabrikerna var Damms tobaksspinneri (de två av familjen Damm ägda företagen hade slagits ihop), Petter Coopman som övertagit Schillers fabrik, Wohlfahrt & Westerling samt 7 nya. Dessutom fanns 9 snusmalare, Eric Kullman, Olof Holm, Joh. Wilh. Poleski (frun född Wohlfahrt), Nils Borelius, Carl Flinkenström, Olof Esberg, Hans Holmström, Jacob Bessén och Sven Fr. Svensson.

1767 ville Johan Georg Lundgren starta en rulltobaksfabrik, men det blev istället en snusfabrik. År 1768 var det flera som startade snustillverkning, Nils Lundwall, Olof Spargen, och Peter P. Ekman.

Snusmalare var ett yrke som många handelsmän och affärsmän slog sig på under dåliga tider. Bland dem märktes handelsmannen Hans Busck år 1779, köpman A. Gijnberg, handlingsskrivare Elieser Wetterblad, silkestrumpvävare Peter Winge år 1770, flanelltryckare Albrekt Skarman samma år, instrumentmakare Daniel Boethius, skräddare Sam. Fiedler år 1793, hökare Anders Mellenberg 1770, handelsman O. Scherlander, amiralitetslöjtnant A.F. Ribbing och superkargör Joh. I Paulin.

1784 till 1794 drev C.H. Åkerman ett tobaksspinneri i Masthugget, i slutet av 1790-talet övertogs fabriken av And. Scherlander. 1811-14 drev Fredrik Åkerman (bror till C.H. Åkerman) en fabrik med en årstillverkning till ett värde av 16 100 rdr per år. Därefter kom en helt ny generation tobakstillverkare att ta över.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.