Olof Holmgrens tobaksspinneri

Olof Holmgren erhöll tobaksprivilegium år 1729, dvs rätt att tillverka tobak. Redan år 1731 producerade han 40 000 skålpund tobak. 1739 hade han fortfarande samma årsproduktion och då med 10 anställda arbetare. 1740 bearbetade tobaksspinneriet 1 565 skålpund svenskodlad tobak. Produktionen vid fabriken minskade under Läs mer …

Af Petersens – Ostindiska och Erstavik

Abraham Petersen (1679-1729) och dennes brorson Lorens (Lorentz) Petersen (1729-1800), gift med Johanna Sofia Damm (1746-1826) flyttade till Göteborg från Stockholm och grundade sin förmögenhet där genom framgångsrik affärsverksamhet. Abraham Petersen var gift med Johanna Christina Tham (1672-1729), syster till Sebastian Tham (1666-1729), delägare och ägare i Läs mer …

Kristinelund

Kristinelunds landeris mangårdsbyggnad  (12:91) låg ungefär där korsningen mellan Kristinelundsgatan och Kungsportsavenyn finns idag. Marken arrenderades ut från 1748 för tobaksodling. Arrendator var Andreas Damm och efter honom övertogs det av Johan Henrik Damm och Fredrik Damm. 1758 hade de totalt 13 1/2 tunnland på Läs mer …