Af Petersens – Ostindiska och Erstavik

Abraham Petersen (1679-1729) och dennes brorson Lorens (Lorentz) Petersen (1729-1800), gift med Johanna Sofia Damm (1746-1826) flyttade till Göteborg från Stockholm och grundade sin förmögenhet där genom framgångsrik affärsverksamhet. Abraham Petersen var gift med Johanna Christina Tham (1672-1729), syster till Sebastian Tham (1666-1729), delägare och ägare i Läs mer …

Lorensberg

Det som senare blev landeriet övertogs av Daniel Enerot (1720-1762) vid mitten av 1700-talet. Arrendet var 84 daler silvermynt. På ägorna odlades tobak. Enerot var 1749 rådman. Odlingarna omfattade år 1748 cirka 50 tunnland och årsskörden var omkring 118 000 skålpund. Efter honom var Johan Läs mer …