Paul Roland von Schoting

Paul Roland von Schoting föddes 1721-07-30 och dog 1760. Gift 1755 i Göteborg med Gertrud Tham, född 1727 och död 1761, dotter till assessorn i kommersekollegium Volrath Tham (1687-1737) och Anna Dorothea Biehusen (1691-1729). Han arbetade som medelstyrman på ostindiefararen Götheborg 1738-40, tredjestyrman på Calmar Läs mer …

Af Petersens – Ostindiska och Erstavik

Abraham Petersen (1679-1729) och dennes brorson Lorens (Lorentz) Petersen (1729-1800), gift med Johanna Sofia Damm (1746-1826) flyttade till Göteborg från Stockholm och grundade sin förmögenhet där genom framgångsrik affärsverksamhet. Abraham Petersen var gift med Johanna Christina Tham (1672-1729), syster till Sebastian Tham (1666-1729), delägare och ägare i Läs mer …