Släkten von Schoting

von Schoting (van Schoting) är en svensk adelsätt med ursprung från Salzburg i Österrike och Flandern i Nederländerna vilken invandrade till Sverige år 1607 för att delta i uppbyggnaden av Göteborg.

Släkten lär vara känd från 1100-talet i Salzburg i Österrike och i Nürnberg i Tyskland. Under 1500-talet flyttade familjen till Flandern.

Rolof (Rudolf) van Schoting (död 1643) invandrade från Flandern till Sverige 1607. Detta gjorde han tillsammans med andra holländska köpmän som Jacob de Rees och Lambert van Sommern. De kom till Sverige efter inbjudan från Karl IX. Han bjöd aktivt in köpmän från Nederländerna för att delta i uppbyggnaden av handelsstaden Göteborg- De erbjöds förmånliga privilegier för att flytta. Rolof van Schoting och hans släkt åtnjöt därför  skattefrihet i två generationer.

Göteborg

Efter att ha bosatt sig i Göteborg blev Rolof (Rudolf) van Schoting rådman i Göteborg. Han gifte sig med Gertrud Diedrichsdotter von Heimskirch (1579-1634). Deras son Timon Roloffson van Schoting (1603-1675) var också rådman i Göteborg och gifte sig med Clara de Rees (1603-1642). Hon var dotter till ovan nämnde Jacob de Rees, vilken hade gift sig med Maria von Sommern (dotter till Lambert van Sommern ovan). Efter ha varit rådman och justitiepresident i Göteborg, flyttade Timon Roloffson van Schoting år 1627 till Stockholm och blev apotekare.

De från Nederländerna inflyttade köpmännen bildade i Sverige genom sina äktenskapsförbindelser en klanliknande ekonomisk sfär.

Stockholm

Timon och Clara van Schotings dotter Maria van Schoting, gift Dauerer (1624-1688), gifte sig 1646 med apotekaren Georg Christian Daurer, samma år som han av Marias morfar Jacob de Rees köpte Apoteket Markattan (efter 1892 Leoparden), ett tidigt apotek som inrättades vid nuvarande Stora Nygatan 28 i Gamla stan, Stockholm.

Efter att Daurer gick bort 1664 drevs apoteket vidare av änkan Maria Dauerer, men redan under makens sista levnadsår ansvarade hon för apotekets drift, eftersom han på grund av sjukdom var sängliggande. Markattan anses vara det andra, för offentligheten tillgängliga apotek som anlades i Stockholm, och Maria Dauerer anses vara Sveriges första kvinnliga apotekare. Maria Dauerer ägde också Stora Daurerska huset-Daurerska malmgården på Södermalm och är farmors farmor till Carl Michael Bellman som föddes i Daurerska malmgården.

Timon van Schoting och Clara du Rées fick också sonen Paul van Schoting (1629-1677), handlare i Ronneby och som gift med Catharina Wolter von Westhausen (1638-1722) fick sonen Jakob van Schoting (född 1661), vilken blev handelsman i Stockholm.

Jakob von Schoting gifte sig 1688 med Magdalena Leijel. Deras son Adam van Schoting (1689–1748), gift med Sara Stierneroos (1687-1760), var militär och major vid infanteriet. Han deltog som officer i ett flertal slag, och utmärkte sig i det stora nordiska kriget. På grund av detta adlades han 1727 i på Stockholms slott av kung Fredrik I med namnet von Schoting.

Ostindiska kompaniet

En annan son till Paul von Schoting var Paul von Schoting (1657-1717) rådman och handelsborgmästare i Karlskrona. Hans son med Maria Lenk som också hette Paul von Schoting (död senast 1755) var också rådman i Karlskrona. Denne var gift med Maria Roland (1690-1726) i sitt första äktenskap. Hon var dotter till en av Stockholms rikaste köpmän Roland Eliasson och Birgitta Eriksdotter Ångerman. Paul von Schoting gifte om sig med Margareta Sohm efter Maria Rolands död. I det första äktenskapet föddes sonen Paul Roland von Schoting (1721-1755). Han var kapten och ekipagemästare vid Svenska ostindiska kompaniet och gift med Gertrud Tham från en Göteborgs rikaste familjer.

Texten delvis från Wikipedia.