von Schoting

Von Schoting

Släkten har ursprung i Flandern, och kom till Sverige med stamfadern Rudolf von Schoting. Han blev rådman i Göteborg, och dennes son Timon blev även han rådman där. Han tog till sin brud Clara Du Rées, som var syster till borgmästaren i Ronneby Arnold Du Rées, vilken naturaliserades till svensk adelsman. En senare gren av släkten von Schoting adlades 1720, och från denna gren härstammar bl a Christer Fuglesang.

TAB 1

Johan von Schoting, bosatt i Flandern.

Son:

 • Rudolf von Schoting, rådman; † 1643. Se Tab 2.

TAB 2

Rudolf von Schoting, (son till Johan von Schoting, Tab 1), rådman i Göteborg; † där 1643-03-19. Gift med Gertrud Diedrichsdotter von Heimskirch, född 15??, † 1634-07-10 i Göteborg.

Barn:

 • Timon von Schoting, född 1603; rådman, burggreve; † 1675. Se Tab 3.

TAB 3

Timon von Schoting, (son till Rudolf von Schoting, Tab 2), född 1603; rådman och burggreve i Göteborg; † 1676 i Ronneby, bg 12/1. Gift 1:o 1623-03-09 i Göteborg med Clara Du Rées, född 1603-03-08 i Amsterdam, † 1642-09-05 i Göteborg i barnsäng, dotter till handelsmannen, borgaren och justitiepresidenten Jakob Du Rées och Maria van Sommern. 2:o med Barbara Peatze, född 1610, † 1658.

Barn:

 • Maria von Schoting, född 1624-01-16 i Göteborg, † 1688-03-29 i Stockholm. Gift 1646-03-03 i Stockholm med apotekaren Georg Christian Daurer, född 1618-12-06 i Prag, † 1664-03-24 i Stockholm. Han blev förlamad år 1661 och sängliggande till sin död. Maria övertog efter sin makes död dennes privilegier och drev apoteket vidare.
 • Jakob von Schoting, född 1625; tullnär; † 1692. Se Tab 4.
 • Johan von Schoting, född 1627; borgmästare; † 1692. Se Tab 5.
 • Paul von Schoting, född 1629; handelsman; † 1677. Se Tab 8.
 • Daniel von Schoting, född 1630-11-11 i Göteborg, † ung.
 • Anna von Schoting, född 1632-12-15 i Göteborg. Gift 1656-11-16 i Stockholm med borgaren Hans Hasselhouhen i hans 1: gifte.
 • Gertrud von Schoting, född 1634-03-20 i Göteborg. Gift 1652 med Conrad Gerken.
 • Abraham von Schoting, född 1636 i Göteborg; † 1647 i Italien.
 • Clara von Schoting, född 1637-05-16 i Göteborg, † 1697 i Karlskrona. Gift 1:o 1661-01-27 med fältskären Christian Wendt. 2:o med köpmannen i Karlskrona Claus Clausson Locherwitz d y, född 1647.
 • Isak von Schoting, född 1638; köpman, assessor; † 1707. Se Tab 15.
 • Constantia von Schoting, född 1640-12-31 i Göteborg, † 1682-12-16. Gift 1664-11-22 med tullnären i Ronneby Henrik Woltersson, † 1684.
 • Rebecka von Schoting, född 1642-09-05 i Göteborg, † 1661-03-25 i Ronneby, bg 29/3.

TAB 4

Jakob von Schoting, (son till Timon von Schoting, Tab 3), född 1625-09-?? i Göteborg; handelsman; † 1692-08-09 i Karlshamn, Blekinge. Gift 1648 i Göteborg med Maria Höijer. Paret fick enl uppgift hela 24 barn.

Barn:

 • Margareta von Schoting, † späd.
 • Margareta von Schoting, född 1667 i Karlshamn, † där 1745.
 • Jacobina von Schoting.
 • Barbara Catharina von Schoting. Gift med Olaus Hollström.

TAB 5

Johan von Schoting, (son till Timon von Schoting, Tab 3), född 1627-02-21 i Göteborg; rådman i Ronneby 1663; justitieborgmästare där 1671-11-20; † 1692-01-31 i Karlskrona. Gift 1:o 1651-09-07 i Ronneby med Inger Bützow, † 1652-08-29 i Ronneby, sannolikt dotter till rådmannen i Ronneby Ludvig Bützow och hans hustru Bodel. Gift 2:o 1653-12-18 med Hedvig Woltersdotter von Westhausen, † 1711-06-19 i Karlskrona, dotter till rådmannen i Ronneby Wolter Henriksson von Westhausen och Sidsela Persdotter.

Son 1:o:

 • Jakob von Schoting, född och † 1652 i Ronneby, begr samtidigt som modern.

Barn 2:o:

 • Johan von Schoting, född 1654; sekreterare; † ogift och barnlös 1715, hos brodern Arnold.
 • Wolter von Schoting, född 1655; köpman; † 1689. Se Tab 6.
 • Inger von Schoting, född 1657 i Ronneby, † där s å.
 • Arnold von Schoting, född 1658; rådman; † 1716. Se Tab 7.
 • Maria von Schoting, född 1659 i Ronneby, † 1727-09-08 i Karlskrona. Gift 1:o med köpmannen i Karlskrona Hieronymus Möller, född omkr 1650 i Danmark, † 1686 i Karlskrona. 2:o med justitieborgmästaren i Karlskrona Mattias Elers, född 1670, † 1732.
 • Lisbet von Schoting, född 1661, dpt 1/3 i Ronneby, † där 1663.
 • Henrik von Schoting, född 1662 i Ronneby dpt 9/4; köpman i Karlskrona; † 1705-07-18 i Karlskrona.
 • Hans Jakob von Schoting, född 1663-10-14 i Ronneby; köpman i Karlskrona; † där 1702-07-05.
 • Ambrosius von Schoting, född 1664 i Ronneby, † ung.
 • Helena von Schoting, född 1666 i Ronneby. Gift 1684-10-29 med köpmannen i Ronneby och Karlskrona Jakob Schlyter, född 1650-01-11 i Ronneby, † 1711 i Karlskrona.
 • Christian von Schoting, född 1667-05-16 i Ronneby, † där s å och begr 20/9.
 • Cecilia von Schoting, född 1668 i Ronneby, dpt 2/12, † 1729-02-19 i Karlskrona. Gift där 1693-12-22 med rådmannen i Karlskrona Jeuns De Rees, † 1737 i Karlskrona.
 • Hellvig von Schoting, född 1670 i Ronneby, dpt 22/6, † där s å och begr 11/11.
 • Carl von Schoting, född 1673 i Ronneby, dpt 27/2; underlöjtnant vid amiralitetet; † 1708-12-09 på fregatten Wolgast, under expeditionen mot Nyen.
 • Isak von Schoting, född 1675 i Ronneby, dpt 13/8, † 1707 i Karlskrona.
 • Magdalena von Schoting. Gift med Johan Tauenberg, † 1710 i Karlshamn.

TAB 6

Wolter von Schoting, (son till JOhan von Schoting, Tab 5), född 1655; köpman i Ronneby och senare i Karlskrona; † där 1698-08-07, begr i stadskyrkan 14/8. Gift 1684-01-13 med Elisabet Schlyter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1699-08-16 i Karlskrona med Michel Seeman, † 1701-03-22; 3:o 1703-02-10 med bildhuggaren vid amiralitetet Johan Jakob Waldau), född i Ronneby 1665, † där 1758-06-05, dotter till borgmästaren i Karlskrona Wilhelm Schlyter och hans 1:a hustru Maria Locherwitz.

Dotter:

 • Hedvig Martha von Schoting, född 168?, † 1690-12-19.

TAB 7

Theodor Christophers, adlad Ankarcrona porträtt ur Hjalmar Börjesson, Örlogsflottans officerare 1700-1799
Arnold von Schoting, (son till Johan von Schoting, Tab 5), född 1658 i Ronneby, dpt 1658-06-09; avlade borgared som köpman i Karlskrona 1684-10-08; † 1716-02-10 i Karlskrona. Gift med Brigita Westenheim, † 1749 i Karlskrona, begr 31/5 i Ronneby, syster till tullkontrollören i Karlskrona Salomon Westenheim, adlad Westersköld.

Barn:

 • N.N, begr i Ronneby 1699.
 • Arnold von Schoting.
 • Catharina Beata von Schoting, född 1691, † 1770. Hon ägde en värdefull silversamling, som hon efter sin makes död sålde, och för försäljningssumman köpte hon på 1760-talet Boserups slott i

Risekatslösa sn, och gjorde det 1770 till fideikommiss för släkten Ankarcrona. Gift med sin syssling (Theodors mor var Cecilia von Schoting, Se under Tab 8) amiralen, vetenskapsmannen, landshövdingen i Stockholms län Theodor Christophers, adlad Ankarcrona, född 1687, 1750 i Stockholm (källor: Edvard Carleson, ”Åminnelsetal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens medlem, amiralen, landshövdingen och commendeuren af Kongl. Maj:t Sverdsorden, H:r Theodor Ankarcrona, Stockholm”, 1750; Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm, 1920; Hjalmar Börjeson, Örlogsflottans officerare 1700-1799, Stockholm, 1942; Theodor Anckarcronas samling, Krigsarkivet, SE/KrA/1209 .

TAB 8

Paul von Schoting, (son till Timon von Schoting, Tab 3), född 1629-02-16; handelsman i Ronneby; kyrkvärd 1669-08-30; invaldes 1671-03-27 bland stadens 16 mån; kapten för stadsvakten 1677-01-15. † 1677-11-25 i Ronneby. Gift 1656-06-25 med Catharina Woltersdotter von Westhausen, född 1638-02-28 i Ronneby, † 1722-01-07, dotter till Wolter Henriksson von Westhausen och Sidsela Persdotter.

Barn:

 • Paul von Schoting, född 1657; borgmästare; † 1717 Karlskrona. Se Tab 9.
 • Clara von Schoting, född 1657 i Ronneby, † där s å.
 • Catharina von Schoting, född 1660 i Ronneby, † där 1689. Gift med handelsmannen i Karlskrona Fredrik Schenck, i hans 1:a gifte, † 1700 i Karlskrona.
 • Lisbet von Schoting, född 1661 i Ronneby, † där 1663.
 • Rudolf von Schoting, född 1664; råd- och handelsman; † 1698. Se Tab 12.
 • Jacob von Schoting, född 1661; handelsman. Se Tab 14.
 • Anna von Schoting, född 1665 i Karlskrona, dpt 23/8, † där 1695-07-07. Gift 1688-05-30 med borgmästaren i Karlskrona Wilhelm Schlyter, † 1700.
 • Cecilia von Schoting, född 1667 i Ronneby, dpt 27/11, † 1699-04-29 i Karlskrona. Gift med amiralen och senare landshövdingen i Stockholms län Theodor Christophers, † 1710.
 • Clara von Schoting, född 1671 i Ronneby. Gift 1693-11-22 i Karlskrona med rådmannen där Sivert Cuur, † 1732.

TAB 9

Paul von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 8), född 1657; avlade borgared som köpman i Karlskrona 1684-10-08; avlade rådmansed 1696-01-20; assessor i Stora Sjötullsrätten 1696-06-10; handelsborgmästare i Karlskrona 1700-10-23; † där 1717-11-01. Gift med Anna Maria Lenk, † 1728-07-25 i Karlskrona.

Barn:

 • David von Schoting, faktor; † troligt ogift omkr 1763.
 • Paul von Schoting, rådman; † före 1755. Se Tab 10.
 • Catharina Maria von Schoting, född 1685-07-04, † 1759-05-04 på Skenäs, Östra Husby sn. Gift med majoren Carl Roland, adlad von Roland jämte sin bror Eric år 1720, född 1684, † 1761.
 • Magdalena von Schoting, född 1688 (åu), † ogift och barnlös 1776-04-05 i Ronneby (88 år gammal).
 • Anna Cecilia von Schoting, född 1697 (åu), † ogift och barnlös 1774-11-23 i Ronneby (77 år gammal).

TAB 10

Paul von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 9), faktor vid gevärsfaktoriet i Ronneby till år 1726; rådman i Karlskrona 1738-12-23; † före 1755-09-10, då förmyndare för barnen utsågs. Gift 1:o med sin systers svägerska Margareta Roland, född omkr 1690, † 1726-02-08 i Örebro, dotter till en av Stockholms rikaste köpmän Roland Eliasson och Birgitta Eriksdotter Ångerman. 2:o 1727-01-10 i Nicolai fs i Stockholm med Margareta Sohm.

Barn 1:o:

 • Brita Maja von Schoting, född 1720-06-01. Gift med köpmannen i Stockholm Roland Schröder.
 • Paul Roland von Schoting, född 1721-07-30; kapten och ekipagemästare vid svenska ostindiska kompaniet; † 1760. Se Tab 11.
 • Catharina Margareta von Schoting, född 1722-10-07.
 • Anna Juliana von Schoting, född 1723-01-07. Gift med köpmannen i Stockholm Carl Höök.
 • Conrad David von Schoting.

Barn 2:o:

 • Fredrika Charlotta von Schoting.
 • Agneta Cecilia von Schoting, född 1737-01-21, † 1813-04-16 i Stockholm. Gift med direktören Samuel Schröderstierna, född 1720, † 1779.
 • Johan Martin von Schoting, levde 1763.
 • Timon von Schoting, † före 1763.

TAB 11

Paul Roland von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 9), född 1721-07-30; kapten och ekipagemästare vid svenska ostindiska kompaniet; † 1760. Gift 1755 i Göteborg med Gertrud Tham, född 1727, † 1761, dotter till assessorn i kommersekollegium Vollrath Tham och Anna Dorothea Biehusen.

Barn:

 • Margareta Elisabet von Schoting, född 1756-08-09, † barnlös 1780-06-05 i Helsingborg. Gift 1779-12-?? i Göteborg med majoren, friherre Nils Ollonberg, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1788-07-06 på Värhulta, Västermo sn med sin svågers halvbrors änka Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström, från vilken han blev skild, född 1762-04-23, † 1837-07-27 på Hälltorp i Grävie socken, dotter till kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström och Anna Margareta Rosenstam), född 1746, † 1805.
 • Anna Dorothea von Schoting, född 1757, † 1802 i Malma sn. Gift med handlanden, fabrikören och riksdagsmannen Johan Henrik Damm, född 1740, † 1798. Paret efterlämnade sig talrika ättlingar.

TAB 12

Rudolf von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 8), född 1664; köpman i Karlskrona, handelsman i Kalmar; † 1698. Gift med Anna Mühlenbruch, född 1676 i Kalmar sfs, † där 1711-01-19, dotter till skeppsredaren, handels- och politieborgmästaren samt herredagsmannen i Kalmar Diedrich Mühlenbruch och hans 2:a hustru Martha Jäger.

Barn:

 • Paul Diedrich von Schoting, född 1689; handelsman; † 1755. Se Tab 13.
 • Brita Catharina von Schoting, född 1693-08-23 i Kalmar sfs (källa: Gen ID: 95.32.32900), † änka 1767-08-23 hos sin son Jakob i Kallingsmöre, Köpings sn (Öland). Gift 1716-10-23 i Kalmar sfs med handelsmannen där Jakob Gudmundsson, född 1695, † 1756.

TAB 13

Paul Diedrich von Schoting, (son till Rudolf von Schoting, Tab 12), född 1689; handelsman i Kalmar; † där 1755-05-18 av ålderdom. Gift med Helena Fock, född 1690 i Kalmar sfs, † där 1761, dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten i Högsby pastorat Claudius Fock och Ingeborg Swebilia.

Barn:

 • Anna Beata von Schoting, född 1712-04-22 i Kalmar sfs, † där 1786-03-13 av ålderdom. Gift 1739-01-21 i Kalmar sfs med Joseph Gustaf Piper.
 • Helena Catharina von Schoting, född 1713 i Kalmar sfs (ej i fb). Gift 1740-01-20 i Mörlunda sn med kornetten Henrik Fahlstedt (båda kom från Ryningsnäs herrgård)
 • Maria Sofia von Schoting, född 1714-06-26 i Kalmar sfs.
 • Emerentia von Schoting, född 1716 i Kalmar sfs (ej i fb, källa: Gen ID: 95.32.34600), † 1774-02-02 på Solberga, Köping sn. Gift där 1736 med fältskären Aron Morelius, född 1700-07-06 i Gräsgårds sn, † 1774-01-03 på Solberga, Köpings sn.
 • Rudolf von Schoting, född 1716-11-29 i Kalmar sfs, † där 1717-07-20.
 • Birgitta Juliana von Schoting, född 1720 i Kalmar sfs (ej i fb); mamsell; † ogift och barnlös 1783-08-21 av slag i Mönsterås.
 • claes Diedrich von Schoting, född 1724-11-19 i Kalmar sfs, † där 1727-07-17.
 • Ingeborg von Schoting, född 1725-12-10 i Kalmar sfs, † där 1726-07-27.
 • Paul Diedrich von Schoting, född 1728 i Kalmar sfs (ej i fb), † där s å.
 • Johannes von Schoting, född 1731-03-13 i Kalmar sfs, † där 1741-09-14.

TAB 14

Jacob von Schoting, (son till Paul von Schoting, Tab 8), född 1661-10-20; handelsman i Stockholm. Gift 1688-01-03 med Magdalena Leijel, dotter till handlaren i Stockholm Adam Patriksson Leijel och Helena Radou.

Barn:

TAB 15

Isak von Schoting, (son till Timon von Schoting, Tab 3), född 1638-09-07; köpman i Karlskrona; assessor i Stora sjötullsrätten 1691-09-26; † 1707-11-22 i Karlskrona. Gift 1:o med Catharina Schlyter, † 1688 i Karlskrona, bgr i Ronneby, dotter till köpmannen där Johan Schlyter och Margareta Hansdotter. 2:o med Maria Holst, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med köpmannen Jakob Thamson, † 1685 i Karlskrona), † 1723 i Karlskrona.

Barn:

 • Johan von Schoting, född 1665; köpman, assessor. Se Tab 16.
 • Margareta von Schoting, född 1667 i Ronneby, dpt 20/7, † 1745-01-27 i Karlshamn. Gift med köpmannen i Karlskrona Henrik Klintorph, † 1714, begr i Karlshamn 11/4.
 • Maria von Schoting, född 1668 i Ronneby, dpt 5/8. Gift med köpmannen Herman Zerran, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1690-02-12 med Anna Palm, † 1697, dotter till köpmannen i Karlshamn Hans Palm).
 • Abraham von Schoting, född 1669 i Ronneby, † där 1676, begr 17/12.
 • Clara von Schoting, född 1671 i Ronneby, † efter 1716.
 • Catharina von Schoting, född 1674 i Ronneby. Gift med köpmannen i Karlskrona Per Torsson, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Jöransdotter).

TAB 16

Johan von Schoting, (son till Isak von Schoting, Tab 15), född 1665 i Ronneby; köpman i Karlskrona; assessor i kämnärsrätten 1702-02-01. Gift 1699-08-16 i Karlshamn med Hämmicka Anna Klintorph, † omkr 1704, dotter till köpmannen i Karlshamn Henrik Klintorph.

Barn:

 • Catharina von Schoting, född 1700-09-29, † ogift och barnlös 1742-03-06 i Karlskrona.
 • Johan Henrik von Schoting, född 1705-01-28.

Källor

Adelsvapen.com, Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Släkt och Hävd Nr 1 1967. Vonschoting.se. Sammanställt av: Mattias Loman