Göta Par Bricole

Ett ordenssällskap i Göteborg som grundades 1801. Den 10 december 1779 då Överkommendörsgraden gavs i Sällskapet Par Bricole i Stockholm befann sig bland mottagarna Gustaf Fredrik Koskull tillsammans med Carl Ernst Oldenburg, Daniel Nescher samt Carl Michael Bellman. Några år senare flyttade Koskull till Göteborg för Läs mer …

Vauxhall

Vauxhall var ett nöjespalats och värdshus för överklassen, vid området kring nuvarande Första Långgatan 10 i stadsdelen Masthugget i Göteborg. Utöver värdshuset, fanns där en större trädgård samt en dans- och konsertsal. Huset var ursprungligen ett landeri som från slutet av 1600-talet i flera generationer Läs mer …

Fredberg om Gamla Varvet

ETT STENKAST från Stigbergstorget och Gathenhjelmska huset låg det forna Gamla varvet. Området har sitt givna rum i lokalhistorien, men är nu, liksom södra älvstranden ända upp till Skeppsbron, fullständigt omdanat. De högeligen pittoreska stadsbilderna från denna strand, vilka ännu för ett tredjedels sekel sedan Läs mer …

Lorensberg

Det som senare blev landeriet övertogs av Daniel Enerot (1720-1762) vid mitten av 1700-talet. Arrendet var 84 daler silvermynt. På ägorna odlades tobak. Enerot var 1749 rådman. Odlingarna omfattade år 1748 cirka 50 tunnland och årsskörden var omkring 118 000 skålpund. Efter honom var Johan Läs mer …