Det sällskapliga Göteborg på 1770-talet

Enligt Magistratens relation till Landshöfdingembetet den 1 Aug. 1768 utgjorde folkmängden i Göteborg, »som på några år sig ökt», 10,000 personer, häri inbegripne förstäderna och Ianderierna, »ehuru ett stort antal barn nu på ett par år bortryckts af kopporna, samt rätt få och nästan ej Läs mer …

Ulrik M Valtinsson (Adlerstam)

Den första anfadern i Sverige var pärlstickaren Valtin Valtinsson, som kom till Sverige som fånge. Hans son Bengt Valtinsson var borgmästare i Vänersborg och hans son Adrian Valtinsson i statlig tjänst. Hans sonsöner Magnus, Carl Gustaf och Ulrik Martin adlades med namnet Adlerstam år 1776. Fadern Läs mer …