Silvanderska huset

5 roten nr 21. Kvarteret Frimuraren. Södra hamngatan 33. På 1790-talet byggdes ett nytt tvåvånings trähus på tomten. Det brann ner år 1802. Stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg fick därefter i uppdrag att rita ett trevånings stenhus, vilket började byggas år 1804. År 1859 skedde en Läs mer …

Kvarteret Telegrafen

Området för kvarteret Telegrafen som ligger mellan Kaserngränden-Kungsgatan-Kaserntorget var på 1700-talet en stor öppen plats, och kallades för Hästbacken (del av Kungsgatan) och Ekelundstorget (senare Kaserntorget). På platsen lades grundstenen den 6 november 1793 till Borgerskapets kasern, uppfört av sten i två till tre våningar kring Läs mer …

Chalmerska huset

Chalmerska huset är en trevåningsbyggnad i 5:e roten, 16:e kvarteret Kommerserådet nr. 2 vid Södra Hamngatan 11 i Göteborg. Huset är namngivet efter William Chalmers och uppfördes 1805-1807 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Chalmerska huset anses som ett av Carlbergs viktigaste verk och huset Läs mer …

Mariakyrkan

Mariakyrkan, tidigare Fattighuskyrkan, ligger vid Lilla Stampgatan i stadsdelen Stampen i de östra delarna av centrala Göteborg. Kyrkan tillhör Domkyrkoförsamlingen och den intilliggande Mariagården är församlingshem för Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Åren 1726-1836 hade församlingen namnet ”Stadens fattighus samt Göteborgs allmänna Arbets- och Correctionsinrättning”, omkring 1825 Läs mer …

Göteborgs domkyrka

Efter den omfattande branden år 1802 var den gamla domkyrkan så skadad att en helt ny kyrka fick uppföras, med start år 1804. Den gamla kyrkans grund kunde dock användas på nytt i den utsträckning den sammanföll med den gamla (tvärskeppen fanns inte tidigare exempelvis). Läs mer …

Ellesbo

Ellesbo Nordgård var under 1700-talet bostad åt kommendanten på Bohus fästning. Gården, som då låg i Rödbo socken, övertogs 1790 av landskamreren Fredrik Magnus Åkerman (1754–1830), som i början av 1800-talet bodde i Åkermanska huset på Södra Hamngatan 25 i Göteborgs stad. Byggnaden och delar Läs mer …

Carl Wilhelm Carlberg

Carl Wilhelm Carlberg, son till Bengt Wilhelm Carlberg, f. 9 mars 1746 i Örgryte, f 8 (ej 14) apr. 1814 i Göteborg. Volontär vid Göteborgs och bohuslänska fortifikationsbrigaden 24 nov. 1764; konduktör vid finska fortifikationsbrigaden 27 nov. 1765; konduktör vid Göteborgs och bohuslänska brigaden 22 Läs mer …

Partille herrgård

Partille herrgård eller Slottet i folkmun, är en herrgård i centrala Partille i Partille kommun. Det formella namnet på egendomen i forna tider var Partille Stom. Byggnaden har ett monumentalt läge på en höjd med utsikt över Säveåns dalgång. Sedan den 28 december 1995 är Läs mer …

Ahlbergska huset

Ahlbergska huset, under en tid också Sjöräddningens hus eller Sjöräddningssällskapets hus, ligger vid Skräddaregatan 1-3, i kvarteret nr. 68 Bergväggen, innan 1923 kvarteret nr 64 Branten, i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Kvartersnamnet syftar på, att huset är byggt vid en klippbrant på berget Otterhällans Läs mer …

Gunnebo

Gården Gunnebo förekommer under medeltiden i förteckningar över Skara domprosteris egendomar, men övergick 1396 i kronans ägo. 1582 överlät Johan III gården till sin kusin Erik Gustavsson Stenbock, men redan 1599 drog hertig Karl in gården till kronan. 1609 förlänades dock Erik Gustavsson Stenbocks änka, Läs mer …