Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Den 13 november 1890 fastställde Läs mer …

F.O. Peterson

Frans Oscar Nicolaus Peterson föddes den 5 februari 1845 i Garnisonsförsamlingen i Göteborg och dog den 10 augusti 1913 på Styrsö. Han var son till murargesällen Johannes Peterson och Engela Beata Norman samt sonson till muraren Johan Magnus Petterson. Han gifte sig 1869 med Fredrica Läs mer …

Stora Saluhallen

Stora Saluhallen ligger vid Kungstorgets norra del i centrala Göteborg. Initiativtagare till saluhallen var redaktören S. A. Hedlund. Beslut om att bygga hallen togs i Göteborgs stadsfullmäktige den 16 juni 1887. Saluhallen uppfördes 1888-1889 av August Krüger efter ritningar av arkitekten Hans Hedlund. Ursprungsritningarna gjordes Läs mer …

Östra Nordstan

Östra Nordstaden, är en del av stadsdelen Nordstaden i centrala Göteborg. Området kallades tidigare 4:e kvarteret och bestod av fem tomtområden, vilka efter branden 3-4 februari 1794 utökades till sju. Efter vallraseringen i början på 1800-talet tillkom ytterligare tre, så att antalet då blev tio. Läs mer …

Göteborgs domkyrka

Efter den omfattande branden år 1802 var den gamla domkyrkan så skadad att en helt ny kyrka fick uppföras, med start år 1804. Den gamla kyrkans grund kunde dock användas på nytt i den utsträckning den sammanföll med den gamla (tvärskeppen fanns inte tidigare exempelvis). Läs mer …

Steen – F.O. Peterson & Söner

Göteborg äldsta fortfarande existerande byggföretag är F.O. Peterson & Söner. Det grundades redan 1870 av byggmästaren F.O. Peterson som tog uppkonkurrensen med de tyska och tyskättade byggmästare, exempelvis  Philip Jacob Rapp, August Krüger och Joachim Dähn som då dominerade byggandet i Göteborg. Det var dessa Läs mer …