Majornas elementarläroverk för flickor

Den 2 oktober 1865 hölls ett första möte för att starta en flickskola i Majorna. Bland de som deltog i mötet märks kontraktsprosten Claes S. Lindskog och med. dr L. Traneus. En interimsstyrelse fick i uppdrag att anskaffa lokal. Redan den 17 oktober hade styrelsen Läs mer …

Majornas flickläroverks byggnad

Byggnaden som ligger i kvarteret Reparebanan i Majornas andra rote, ritades av arkitekten Carl Fahlström. Huset bestod av sju stora och sex mindre klassrum, en aula för 400 personer, mottagningsrum, ritsal, materielrum, frukostrum och bostäder för vaktmästare och föreståndare. Den uppfördes för Majornas elementarläroverk för Läs mer …

Kvarteret Granen

Kvarteret Granen, Viktoriagatan-Vasagatan-Karl Gustavsgatan-Engelbrektsgatan I Vasastaden, bebyggdes på 1880-talet. I kvarteret låg tidigare landeriet Ulriceberg. Kvarteret var ännu obebyggt i början av 1880-talet trots att tomterna var utlagd. Det tycks dock som om byggmästarna fann tomterna för små och på initiativ av arkitekten J.E. Leo Läs mer …

F.O. Peterson

Frans Oscar Nicolaus Peterson föddes den 5 februari 1845 i Garnisonsförsamlingen i Göteborg och dog den 10 augusti 1913 på Styrsö. Han var son till murargesällen Johannes Peterson och Engela Beata Norman samt sonson till muraren Johan Magnus Petterson. Han gifte sig 1869 med Fredrica Läs mer …