Högre allmänna läroverket i Majorna

Skolan började sin verksamhet 1862 under namnet Lägre elementarläroverket i Carl Johans församling, från början 2-klassig men från 1866 femklassigt efter att skolan flyttat in i en ny skolbyggnad på Djurgårdsgatan 29 i kvarteret S:t Göran året innan, den så kallade Djurgårdsskolan, Senare fick skolan namnet Läs mer …

Majornas elementarläroverk för flickor

Den 2 oktober 1865 hölls ett första möte för att starta en flickskola i Majorna. Bland de som deltog i mötet märks kontraktsprosten Claes S. Lindskog och med. dr L. Traneus. En interimsstyrelse fick i uppdrag att anskaffa lokal. Redan den 17 oktober hade styrelsen Läs mer …

Majornas flickläroverks byggnad

Byggnaden som ligger i kvarteret Reparebanan i Majornas andra rote, ritades av arkitekten Carl Fahlström. Huset bestod av sju stora och sex mindre klassrum, en aula för 400 personer, mottagningsrum, ritsal, materielrum, frukostrum och bostäder för vaktmästare och föreståndare. Den uppfördes för Majornas elementarläroverk för Läs mer …

Kvarteret Visborg

Kvarteret Visborg, Kungsportsavenyn-Parkgatan-Södra vägen-Storgatani stadsdelen Lorensberg, upptas i sin västra del av det så kallade Hambergska huset. Hela kvarteret med två tomter köptes år 1874 av Johannes Röhss som sen sålde vidare till byggherrarna. Kvarteret ägdes ursprungligen av Jacobina Scott som fått det i ersättning Läs mer …

Kvarteret Glasbjörken

Kvarteret Glasbjörken, Viktoriagatan-Storgatan-Karl Gustavsgatan-Vasagatan, är ett kvarter på Hasselbladska ängen i Vasastaden som till en början bara bestod av bostadshus. Ritningar av fyra olika sökande bifölls 1875-76 till husen som bildar kvarterssidan mot Storgatan (nr 11-17). På handlande G. F. Engblads hörntomt nr 33 vid Läs mer …

Kvarteret Björken

Kvarteret Björken, Erik Dahlbergsgatan-Storgatan-Vasaplatsen-Vasagatan, är ett kvarter i Vasastaden som helt upptas av bostadshus. Mot Vasaplatsen (västra sidan av Vasaplatsen) är husen försedda med en förhöjd källarvåning som medger affärslokaler i gatunivå. Det första huset som utformades på detta sätt var huset i hörnet Vasaplatsen-Vasagatan vilket Läs mer …

Tjänstemannastaden

Omkring 1872 utarbetades en stadsplan för en tätare villabebyggelse i området mellan Brantdala i öster och Annedal i väster. Tanken var till en början att det skulle bli mer arbetarbostäder i området, men planerna kom att ändras. En ny gata kallad Trädgårdsgränd (från 1882 Föreningsgatan) Läs mer …

Göteborgs Auktionsverks byggnad

På Tredje Långgatan 7–9 uppfördes åren 1890-192 en byggnad för Göteborgs Auktionsverk. Arkitekt var Carl Fahlström och byggnaden är en av de äldsta byggnaderna i världen som specifikt uppförts för auktionsändamål. Göteborg Auktionsverk blev kvar i lokalerna till januari 2014 då de flyttade till nya Läs mer …

Carl Fahlström

Carl Fahlström, född 6 juni 1854 i Göteborgs domkyrkoförsamling, död 5 oktober 1920 i Karl Johans församling, Göteborg. Hans föräldrar var inspektören Daniel Fredrik Fahlström och Eva Charlotta Wernqvist. Gift den 14 okt. 1880 i Partille sn  med Amanda Martina Lindbohm, född 20 mars 1851 i Läs mer …