Kvarteret Björken

Kvarteret Björken, Erik Dahlbergsgatan-Storgatan-Vasaplatsen-Vasagatan, är ett kvarter i Vasastaden som helt upptas av bostadshus. Mot Vasaplatsen (västra sidan av Vasaplatsen) är husen försedda med en förhöjd källarvåning som medger affärslokaler i gatunivå. Det första huset som utformades på detta sätt var huset i hörnet Vasaplatsen-Vasagatan vilket Läs mer …

Sockerbagarens hus

Sockerbagarens hus är huset i hörnet sydvästra hörnet av Vasaplatsen, dvs  hörnet Vasaplatsen 13-Vasagatan 36 i kvarteret Björken i Vasastaden, Huset uppfördes med en nedervåning tänkt för att användas till butiker och var det första huset av detta slag som uppfördes mot Vasaplatsen: Vid den Läs mer …