Kvarteren Agaten, Onyxen, Granaten och Turmalinen

Kvarteret Agaten (Södra vägen-Berzeliigatan-Hedåsgatan-Tegnérsgatan), kvarteret Onyxen (Hedåsgatan-Berzeliigatan-Skånegatan-Tegnérsgatan, kvarteret Granaten (Södra vägen-Tegnérsgatan-Skånegatan-Burgårdsgatan) och kvarteret Turmalinen (Södra vägen-Burgårdsgatan-Skånegatan-Korsvägen) i stadsdelen Heden skapades när en stadsplan antogs 1890. I den ursprungliga planen från 1873 ingick de fyra kvarteren i kvarteret XXVIII. De ursprungliga kvarteren var tänkta för villabebyggelse Läs mer …

Kvarteret Rydboholm

Kvarteret Rydboholm, Vasaplatsen-Parkgatan-Götabergsgatan-Storgatan, i stadsdelen Lorensberg var ett av de sista kvarteren norr om Vasagatan att bebyggas. Detta beroende på att arrendatorer i Flygarns Haga och Nya Alléns villastad hade arrenden som löpte ut först i slutet av 1880-talet och början av 1890-talet. 1896 fick Läs mer …

Kvarteret Enen och kvarteret Furan

Kvarteret Enen, Folke Bernadottes gata-Haga Kyrkogata-Vasagatan-Nedre Fogelbergsgatan-Övre Fogelbergsgatan-Föreningsgatan, ligger på mark som en gång var en del av landeriet Anneberg. Läs mer …

Kvarteret Björken

Kvarteret Björken, Erik Dahlbergsgatan-Storgatan-Vasaplatsen-Vasagatan, är ett kvarter i Vasastaden som helt upptas av bostadshus. Mot Vasaplatsen (västra sidan av Vasaplatsen) är husen försedda med en förhöjd källarvåning som medger affärslokaler i gatunivå. Det första huset som utformades på detta sätt var huset i hörnet Vasaplatsen-Vasagatan vilket Läs mer …

O.A. Burman

Olof Andreas Burman var en byggmästare i Göteborg. Han föddes 1849-01-08 och dog 1930-10-04. Han var gift med Olivia Maria Olsson, född 1852-11-30 och död 1922-11-07. De hade bl.a. sonen Ivar Waldemar Burman, född 1877-07-18 och död 1955-08-18 som arbetade i faderns firma som ritare och arkitekt. Efter faderns död övertog Läs mer …

Kvarteret Styckjunkaren

Kvarteret Styckjunkaren, Linnégatan-Järntorget-Landsvägsgatan-Tredje Långgatan bebyggdes tidigt med trähus och mindre stenhus som i de flest fall revs i slutet av 1800-talet. Fram till att Linnégatan och långgatorna lades ut var kvarteren Styckjunkaren och Sergeanten ett enda kvarter. Mot Linnégatan uppfördes 1893 två stenhus för byggmästare O. Läs mer …

Kvarteret Kaptenen

Kvarteret Kaptenen, Kaponjärgatan-Haga Östergata-Östra Skansgatan-Haga Nygata, bebyggdes 1847 av Styrelsen för arbetarbostäder i Göteborg med en rad enkla trähus i likhet med kvarteret Majoren. Husen övertogs av Dicksonska stiftelsen år 1878 och revs på 1890-talet. Tomterna i kvarteret såldes till byggmästare O. A. Burman som lät uppföra nio bostadshus i Läs mer …