Högre allmänna läroverket i Majorna

Skolan började sin verksamhet 1862 under namnet Lägre elementarläroverket i Carl Johans församling, från början 2-klassig men från 1866 femklassigt efter att skolan flyttat in i en ny skolbyggnad på Djurgårdsgatan 29 i kvarteret S:t Göran året innan, den så kallade Djurgårdsskolan, Senare fick skolan namnet Carl Johans Församlings Elementarläroverk och därefter blev dess namn Majornas 5-klassiga elementarläroverk för gossar.

År 1862 hade skolan 75 elever. År 1890 startade slöjdundervisning vid skolan.

1895 flyttade skolan till en ny byggnad vid Karl Johans torg i kvarteret Apollo, också det i Majornas 3:e rote. Den nya byggnaden såväl som gymnastikbyggnaden var ritad av arkitekt Carl Fahlström. 1905 bytte skolan namn till Västra Realskolan.  Från och med höstterminen 1938 var namnet Högre allmänna läroverket i Majorna. På skolgårdens västra sida byggdes en flygel år 1938. Skolan byggdes om 1940 enligt ritningar av arkitekt Ragnar Ossian Swensson. Studentexamen gavs från 1941 till 1968 och realexamen från 1907 till 1965. Takvåningen förändrades då helt och fick sitt nuvarande utseende med långa fönsterband och flackt sadeltak. Fasaderna är delvis bevarade och huvudentrén i ”medeltidsstil” finns kvar.

Läsåret 1928—29 var antalet elever 443 stycken. Styrelsen för skolan år 1930 utgjordes av Erik Johansson (styrelseordförande från 1929) som också var rektor på skolan, Axel Hagberg (v.ordf från 1929), Abraham Johansson, Mårten Henriques och Georg Wendbladh med Arthur Pettersson som suppleant. Höstterminen 1939 hade skolan 683 elever, varav i realskolan 607 och i gymnasiet 76. Från 1939 (utnämnd 1938) var Hjalmar Ideforss rektor och styrelseordförande. Abraham Johansson var fortsatt ledamot. Jarl Holmquist ersatte Axel Hagberg som ledamot år 1935 och från samma år var Mårten Henriques v. ordf. Atle Lundh valdes in som ledamot 1936. 1940 utgjorde de nämnda styrelsens ordinarie ledamöter med Karl Grankvist (fr. 1933), Thorwald Karlsson (fr. 1933), Einar Mellander (fr. 1935) och Gunnar Bengtsson (fr. 1936) som suppleanter.

Fr. o m. 1942 togs flickor in i den tidigare pojkskolan. 1945 valdes Alrik Holgén in som styrelseledamot och 1947 Erik Lundqvist och Pontus Pehrson. Hjalmar Ideforss var fortsatt ordförande, Mårten Henriques v. ordf och Jarl Holmquist var ledamot. Två nya suppleanter valde in under 1940-talet Erik Wistrand 1940 och Fred Linderoth 1945 medan Mellander, Grankvist och Karlsson satt kvar. Dessa utgjorde styrelsen år 1950. Elevantalet utgjorde höstterminen 1949 hela 889 personer varav i realskolan 699 och i gymnasiet 190.

1960 fanns inte längre en separat styrelse för Västra realskolan och E. Allan Vidén var ny rektor sen 1956 då han ersatte Hjalmar Ideforss. Höstterminen 1959 vara antalet elever 1 013 stycken varav i realskolan 500 och i gymnasiet 513. I och med 1960-talets gymnasieomvandling döptes skolan om till Majornas gymnasium år 1967.

År 1970 fanns ingen ordinarie rektor utan bara en tillförordnad rektor, Per-Erik Brolin. 1980 var Bertil G. Johansson rektor och 1990 fanns skolan inte kvar som gymnasium för ungdomar då den samma år lades ner.

När skolan lades ner som ungdomsgymnasium blev namnet Västra vuxengymnasiet vilket tidigare lagt i Fjällskolan i Masthugget, senare Majornas Kommunala vuxengymnasium och Majornas vuxengymnasium.

Majornas vxengymnasium 2012. Bild: Historiker. Licens: CC BY-SA 3.0

Majornas vuxengymnasium 2000. Bild: Harri Blomberg. Public domain

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.