Kvarteret Glasbjörken

Kvarteret Glasbjörken, Viktoriagatan-Storgatan-Karl Gustavsgatan-Vasagatan, är ett kvarter på Hasselbladska ängen i Vasastaden som till en början bara bestod av bostadshus. Ritningar av fyra olika sökande bifölls 1875-76 till husen som bildar kvarterssidan mot Storgatan (nr 11-17). På handlande G. F. Engblads hörntomt nr 33 vid Läs mer …