Östra Nordstan

Östra Nordstaden, är en del av stadsdelen Nordstaden i centrala Göteborg. Området kallades tidigare 4:e kvarteret och bestod av fem tomtområden, vilka efter branden 3-4 februari 1794 utökades till sju. Efter vallraseringen i början på 1800-talet tillkom ytterligare tre, så att antalet då blev tio. Staden beslutade den 15 juni 1923 att dessa skulle ha följande beteckningar: 1. Gustavus Primus – 2. Hövågen – 3. Klädpressaren (Klädespressaren) – 4. Strykjärnet – 5. Tenngjutaren – 6. Nålmakaren – 7. Gästgivaren – 8. Köpmannen – 9. Nye Port (Drottningtorget) och 10. Kronobageriet.

Efter omdaningen av området Östra Nordstaden under 1970-talet brukas fem av kvartersnamnen: 2. Hövågen, 3. Klädpressaren, 8. Köpmannen, 9. Drottningtorget och 10. Kronobageriet.

År 1960 bestod Östra Nordstaden till större delen av närmare 100 år gamla byggnader – de var slitna och mer än 25 procent av dem användes som lagerlokaler. Bostäder utgjorde 5 procent. Fram till 1950-talets slut hade stadskärnan förnyats i en relativt långsam takt genom punktsaneringar. De följande åren tillämpades istället totalsaneringar – även kallat rivningsraseri – av större stadspartier. Det största projektet under denna tid var Östra Nordstaden, som förnyades under åren 1965–75. Då revs omkring 100 hus för att ge plats åt sju stora byggnader, som sammanfogades bland annat genom överglasning. Till den nya centrumanläggningen flyttade flera av de stora bankerna, som tidigare varit belägna vid Södra och Västra Hamngatorna.

Tio byggföretag var delaktiga projektet: Gösta Andersson Byggnadsfirma, Byggnads AB Eriksson & Rann, Ernst Järnfelt Byggnads AB, Yngve Kullenberg Byggnads AB, Byggnads AB J. Alfr. Olsson, F O Peterson & Söner Byggnads AB, AB Skånska Cementgjuteriet, Gunnar Zetterberg Byggnads AB, Bygg-Oleba Olle Engkvist AB och Svenska Industribyggen AB. Dessa bildade den 21 juni 1960 kommanditbolaget Östra Nordstaden AB & Co med lika andelar. Verkställande direktör blev den tidigare fastighetsdirektören i Göteborg, Frans Persson. Bolagets egna kapital var blygsamma 300 000 kronor. För att undvika spekulation i fastighetspriserna, hade konsortiet redan i april 1961 förvärvat 33 fastigheter och ytterligare åtta köptes fram till november samma år.

Nordstan byggdes i flera etapper, och den 28 september 1972 skedde invigning av första etappen av landshövding Erik Huss. Minst 6 000 personer hade samlats på Götgatan. Större delen av Nordstan stod klar 1973, då som en helt ny stadsdel där den gamla hade legat. Dessutom var kvarter och hus sammanlänkade med tak emellan sig. Kostnaden för sanering och uppförande av nya kvarter uppgick till cirka 2,8 miljarder kronor i dagens (2014) penningvärde.

Byggetapper, byggherrare och arkitekter

  • 1967: Kvarteret 10 Kronobageriet, tomt 10:22. Norra Hamngatan 32-34—Köpmansgatan 21-25. Ernst Järnfelt/ÖN-Bolaget med 9 830 kvadratmeter. White Arkitektkontor i Göteborg, genom arkitekterna Armand Björkman och Rune Falk. Tre våningar mot Köpmansgatan, och fem mot Norra Hamngatan. Gården är överbyggd.
  • 1968: Kvarteret 10 Kronobageriet, tomt 10:23. Norra Hamngatan 24-30—Köpmansgatan 13-19. Östra Nordstaden-bolaget med 14 390 kvadratmeter. White Arkitektkontor i Göteborg, genom arkitekterna Armand Björkman och Rune Falk. Tre till fem våningar samt två överbyggda gårdar och Götgatan. Här går huvudentrén in till Nordstan. Här låg åtta olika hus före rivningarna 1966. Husnummer 26-28 om- och påbyggdes i stor omfattning så sent som i slutet av 1950-talet. Snabbmatskedjan McDonald’s etablerade sig här 1978.
  • 1970-73: Kvarteret 8 Köpmannen, tomt 8:25. Nils Ericsonsgatan 19-21—Köpmansgatan 36-42—Postgatan 45-49—Götgatan 10-12. Arkitekt E. Henlund och F O Peterson & Söner samt Gösta Andersson Byggnadsfirma med 27 125 kvadratmeter. Scandic Hotel Europa med sex till nio våningar. Efter påbyggnaden 1981 av två hotellvåningar i mittdelen, 29 500 kvadratmeter.
  • 1971-73: Kvarteret 8 Köpmannen, tomt 8:24. Nils Ericsonsgatan 3-17—Nordstadstorget 4-8. Bygg-Oleba /SIAB med 51 900 kvadratmeter. Arkitekter Sven Backström och Leif Reinius i Stockholm. 5:ans butiksvaruhus (Femman, namnet kommer av att detta var ”objekt nr 5” i byggprojektet) i fem till sex våningar med en ljusgård i ett plan. Mellan plan 1 och 3 anlades rulltrappor i slutet av 1970-talet. Samtidigt tillkom restaurang och teaterlokal på plan 3. Balkonger och ytterligare rulltrappor kom till efter 1990.
  • 1971-73: Kvarteret 2 Hövågen, tomt 2:15. Nils Ericsonsgatan 1—Kanaltorgsgatan. P-hus i sju våningar. Östra Nordstaden Samfällighetsförening med 63 500 kvadratmeter. År 1991, efter påbyggnad, 75 700 kvadratmeter. White Arkitektkontor i Göteborg med arkitekterna Rune Falk och Heikki Särg. För påbyggnaden 1991, F O Arkitektkontor AB. En serviceanläggning för bilar byggdes i bottenplanet i slutet av 1970-talet, samtidigt gjordes andra förändringar av garaget. En ny ombyggnad skedde 1986-88, då bland annat Lilla Klädpressaregatan gjordes till en förlängning av Götgatan—Nordstadstorget. Entrén mot Kanaltorgsgatan om- och tillbyggdes samtidigt. Den nya gångbron till Lilla Bommens stod klar, och en ny entré till denna skapades.
  • 1971-73: Kvarteret 8 Köpmannen, tomt 8:26. Östra Hamngatan 26-28—Köpmansgatan 28-34—Postgatan 39-43. Länssparbanken med 24 010 kvadratmeter. Två till sex våningar samt källar- och takvåning. Mot Postgatan två ljusgårdar. Längs Östra Hamngatan och del av Köpmansgatan en arkad. Påbyggt 1988 med 400 kvadratmeter samt även på 1990-talet. Sven Brolid Arkitektkontor i Göteborg.
  • 1971-73: Kvarteret 8 Köpmannen, tomt 8:27. Östra Hamngatan 18-24—Postgatan 22-24—Nordstadstorget 3-4. Skandinaviska Banken/AB Tenngjutaren med 46 535 kvadratmeter. Lund & Valentin arkitekter i Göteborg. Fyra till sex våningar med både tal- och källarvåning. De äldre kvarteren Tenngjutaren och Nålmakaren slog ihop med Kvarteret Köpmannen för att fastigheten skulle möjliggöras.
  • 1972-75: Kvarteret 2 Hövågen, tomt 2:16. Östra Hamngatan 2-16—Spannmålsgatan 14-16—Kanaltorgsgatan. Götabanken med 17 875 kvadratmeter. Tengboms Arkitektkontor i Stockholm med arkitekterna Anders Tengbom och Karl Schollin. Fem våningar samt indragen takvåning samt två ljusgårdar i samma plan. Längs Östra Hamngatan en arkad. Olika bank- och kontorslokalsombyggnader från mitten av 1980-talet. På platsen låg tidigare Kanaltorget.
  • 1984-86: Kvarteret 10 Kronobageriet, tomt 10:25. Norra Hamngatan 20-22—Köpmansgatan 11 A-B. Försäkringsbolaget Ansvar och Fastighets AB Certus med 7 700 kvadratmeter.Affärs- och kontorshus i fem till sex våningar med två ljusgårdar. Fasaden är av vit terrazzobetong och ritningarna gjordes av Nowak-Sundberg Arkitekter.
Nordstan

Nordstans ingång från Brunnsparken. Bild: Håkan Dahlström Licens: CC BY 2.0

1986 byggdes parkeringshusets bottenvåning om till affärslokaler. 2008/2009 kom stora delar av shoppingcentret att genomgå större renoveringar. Bland annat öppnade Åhléns ytterligare ett våningsplan, det fjärde, och ytterligare 4 000 m² butiksyta uppläts åt Elgiganten och Stadium.

Nordstans shoppingcenter har idaf en totalyta på 306 000 m² varav butiks- och restaurangyta (ca 200 stycken) utgör 70 000 m². Det är Sveriges största shoppingcenter sett till omsättning och antalet besökare. Under 2015 besöktes centret av 35 miljoner personer och hade en total omsättning på 4,2 miljarder kronor. Det upptar en tomtarea på 60 000 m² och är arbetsplats för cirka 6 000 personer.

Text från Wikipedia, redigerad.

4 svar på ”Östra Nordstan”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.