Göteborgs Stads Bostads AB

Efter framställning av samfällda drätselkammaren beslutade stadsfullmäktige vid sammanträde den 14 juni 1945 att uppdraga åt drätselkammaren att föranstalta om bildandet av ett kommunalt aktiebolag med ändamål att förvärva, uppföra och förvalta hyresbostäder samt att idka annan i samband därmed stående verksamhet. Samtidigt ställde stadsfullmäktige Läs mer …

Dan Broström-hemmet

Dan Broström-hemmet på Lennart Torstenssonsgatan 2 i Lorensbergs villastad byggdes 1950 efter ritningar av Jan Steen. Huset byggdes som bostadshus för studenter. Ägare och beställare var Stiftelsen Dan Broströmhemmet för studerande ungdom. som kapats genom en donation av Ann-Ida Broström. Unga personer vars föräldrar hade anställning Läs mer …

Steen – F.O. Peterson & Söner

Göteborg äldsta fortfarande existerande byggföretag är F.O. Peterson & Söner. Det grundades redan 1870 av byggmästaren F.O. Peterson som tog uppkonkurrensen med de tyska och tyskättade byggmästare, exempelvis  Philip Jacob Rapp, August Krüger och Joachim Dähn som då dominerade byggandet i Göteborg. Det var dessa Läs mer …