Nils Holmberg

Nils Gösta Holmberg föddes den 23 december 1902 i Stockholm och dog den 4 augusti 1981 i Göteborg. Han var son till metallarbetaren Carl Gösta Holmberg och Amanda Wegelin. I sitt andra äktenskap gift med Marika Hellström (1910-??). Studerade vid Borgarskolan i Stockholm där han Läs mer …

Göteborgs Stads Bostads AB

Efter framställning av samfällda drätselkammaren beslutade stadsfullmäktige vid sammanträde den 14 juni 1945 att uppdraga åt drätselkammaren att föranstalta om bildandet av ett kommunalt aktiebolag med ändamål att förvärva, uppföra och förvalta hyresbostäder samt att idka annan i samband därmed stående verksamhet. Samtidigt ställde stadsfullmäktige Läs mer …

Albin Ström – oförmågan att underordna sig gjorde honom till den ständige förloraren

Historien är fylld av personer som av ena eller andra skälet fallit i onåd och antingen raderats ur historieböckerna eller bara bleknat bort till marginalanteckningar kring en fotnot. Ett av de mer kända exemplen är Stalins furiösa historieförfalskning där allt oppositionellt rensades ut, bilder retuscherades och böcker Läs mer …