Kvarteret Smacken

Kvarteret Smacken, Värmlandsgatan-Andra Långgatan-Nordhemsgatan-Tredje Långgatan började bebyggas 1866 med ett hus. Resten av husen tillkom 1880-1905. Enligt Göteborgs stads bevarandeprogram är följande hus särskilt intressanta: Tredje Långgatan 19–27, (kv 7:10–14) Byggnadsår: 1884–86. Fastigheterna omfattar en rad enhetligt utformade bostadshus i 4 våningar. De putsade fasaderna Läs mer …

Albin Ström – oförmågan att underordna sig gjorde honom till den ständige förloraren

Historien är fylld av personer som av ena eller andra skälet fallit i onåd och antingen raderats ur historieböckerna eller bara bleknat bort till marginalanteckningar kring en fotnot. Ett av de mer kända exemplen är Stalins furiösa historieförfalskning där allt oppositionellt rensades ut, bilder retuscherades och böcker Läs mer …