Stiftelsen Emily Wijks fond vid Göteborgs universitet

1919 överlämnade Emily Wijk en donation till Göteborgs högskola där det ursprungliga ändamålet var att ränteavkastningen ”fyra femtedelar användas till förbättrande av lönerna år innehavare av sådana professorsämbeten vid högskolan, som upprättats före den 1 januari 1917, dock under förutsättning att dessa professorer av andra Läs mer …