Lindholmens Verkstads Aktiebolag

Bland de industriella anläggningar i vårt land, som vidt kring verlden hedrat det svenska namnet och lemnat exempel på, hvad svensk storindustri kan åstadkomma, intager den invid Göteborg belägna Lindholmens mek. verkstad ett framstående rum. Verkstadens begynnelseår infaller på midten af fyratiotalet. Det var dåvarande Läs mer …

Ryet

Ryet var från 1803 en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Gården omfattade totalt 26 tunnland år 1868. Var från 1808 värdshus. Delades i två delar 1831, Stora och Lilla Ryet. Den senare egendomen kallades troligen också Eden. Gården låg Läs mer …

Kvarteret Klädpressaren

Kvarteret Klädpressaren (Klädespressaren), Östra Hamngatan-St.Eriksgatan-Norra Larmgatan-Spannmålsgatan låg där Macforum numera ligger. Den norra delen av kvarteret gränsade fram till 1800-talets början mot fästningsvallarna. På Spannmålsgatan 18, tomterna 48, 49 och 50) låg den gamla Katolska kyrkan (S:t Josef). Hela kvarteret revs på 1960-talet. Tomter enligt Läs mer …

Lindholmens säteri

Lindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, även omnämnt som slott, har funnits där sedan åtminstone år 1250. Slottet gavs Läs mer …

Mattsson & Braune

Grosshandelsfirma i Göteborg bildad av Hans Jacob Mattsson (1797-1881) och Gerhard Emanuel Braune (1793-1838). Senare blev också den förstnämndes son Jacob Eberhard Julius Mattsson (1826-1872) delägare i firman som sysslade med import- och exportaffärer av diverse slag. Dessutom drev företaget en mindre rederirörelse från början av 1830-talet till Läs mer …

Jonas Tranchell

Jonas Tranchell föddes i juni 1740 i Kungälv och dog 1809-04-14 i Göteborg. Han var verksam i Svenska Ostindiska Kompaniet, först som kassör och från 1798 som direktör. Dessutom var har skattmästare i Göteborgs vetenskaps- och vitterhetssamhälle, ordförande i The Royal Bachelors Club i Göteborg och frimurare. Hos Läs mer …

Prinsessan

Fregatt som byggdes  i Karlskrona på det dåvarande Pihlgarts varv (privat varv på Stumholmen). Fick namnet Illerim. Byggmästare var Gilbert Sheldon. Längden var 41,57 m med bredd på 10,84 m. Hon sjösattes 1754. Tiden innan Ostindiska Kompaniet Fartyget som länge tjänstgjorde i Medelhavet som skydd för svenska Läs mer …

Maria Carolina

Byggd i Frankrike, 320 3/5 läster, 10 kanoner, 80 man. 1:a resan, till Indien och Kanton, 30/5 1798 – 17/4 1800 Kapten: Isaac Ritterberg Superkargör: Johan Dassau 2:a resan, till Kanton, 13/7 1801 – 23/9 1803 Kapten: Isaac Ritterberg, utresan, Zach. Kollinius, hemresan Superkargör: Pehr Björkman 3:e resan, till Läs mer …

Götheborg (II)

Troligen byggt på varvet Viken med Johan Fredr. Roempke som skeppsbyggmästare. Enligt vissa uppgifter dock byggt på Gamla varvet. De två varven var grannar. 530 läster, 20 kanoner med 170 personers besättning. 1:a resan, till Kanton, 2/2 1788 – 13/5 1790 Kapten: Pehr Tranchell Superkargörer: Georg Johan Conradi, Joh. Läs mer …

Cron Prins Gustaf

Skeppet ritat av F.H. af Chapman. Under 3:e oktrojen 480 läster, 28 kanoner, 154 man. Under 4:e oktrojen 488 (ommätt) 18 kanoner, 150 man. Enligt en källa byggt på varvet Terra Nova och enligt en annan källa på Clasons varv. 1:a resan, till Kanton, 19/12 1767 – 24/6 Läs mer …