Lindholmens Verkstads Aktiebolag

Bland de industriella anläggningar i vårt land, som vidt kring verlden hedrat det svenska namnet och lemnat exempel på, hvad svensk storindustri kan åstadkomma, intager den invid Göteborg belägna Lindholmens mek. verkstad ett framstående rum. Verkstadens begynnelseår infaller på midten af fyratiotalet. Det var dåvarande Läs mer …

Lindholmens varv

Redan på 1500 talet byggdes det båtar vid Lindholmen, för flottan. Varvet utkonkurrerades under senare delen av 1600-talet av varven på andra sidan älven. Initiativet till det moderna Lindholmens varv togs av handelsfirman Mattsson & Braune samt Theodor Wilhelm Tranchell (1815-1889) som från 1843 var Läs mer …