Götaverkens Byggnadsförening

Götaverkens VD Hugo Hammar ville att Götaverken skulle starta en byggnadsförening med anledning av den stora bostadsbristen i Göteborg. Götaverkens byggnadsförening bildades på hans initiativ den tolfte juli 1916. Ritningsförslag till bostadshus utarbetades av Ernst Krüger och direktör Hugo Heyman ordnade med penninglån och förberedde Läs mer …

Lindholmens varv

Redan på 1500 talet byggdes det båtar vid Lindholmen, för flottan. Varvet utkonkurrerades under senare delen av 1600-talet av varven på andra sidan älven. Initiativet till det moderna Lindholmens varv togs av handelsfirman Mattsson & Braune samt Theodor Wilhelm Tranchell (1815-1889) som från 1843 var Läs mer …

Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros)

Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros) grundades av David Robertson i Göteborg 1851. Verkstaden låg då på Stampgatan. Hans farfar Peter Robertson hade dock redan 1792 startat en mindre smidesverkstad. Från 1889 var sonen Davy Robertson d.y. direktör och huvudägare. Åren 1860 till 1908 hade fabriken mellan Läs mer …

ESAB

ESAB AB (urspr. Elektriska Svetsnings AB), är ett svenskt industriföretag grundat av den belagda svetselektrodens uppfinnare Oscar Kjellberg tillsammans med Hugo Hammar som då var på Lindholmens Varv. Lindholmens Varv stod för huvuddelen av startkapitalet. Året innan starten av företaget började Oscar Kjellberg experimentera med svetsning Läs mer …

Götaverken

1841 startade Alexander Keiller firman Alex. Keiller & Co som från början drev en mekanisk verkstad vid Skeppsbron. Firman var huvudentreprenör vid byggandet av Rosenlunds spinneri åren 1847-48. Från början tillverkades främst ångmaskiner, turbiner och liknande, men från 1850-talet även järnvägsmaterial och 1847 levererades det första Läs mer …