Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros)

Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros) grundades av David Robertson i Göteborg 1851. Verkstaden låg då på Stampgatan. Hans farfar Peter Robertson hade dock redan 1792 startat en mindre smidesverkstad. Från 1889 var sonen Davy Robertson d.y. direktör och huvudägare. Åren 1860 till 1908 hade fabriken mellan Läs mer …

Ordenshuset

Hus uppfört 1923 på Lennart Torstenssonsgatan 4 i Lorensbergs villastad för Laura Vestal och Tage Madsen, VD och delägare i Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros). Arkitekt Tor Zetterström. Länge ägt av Tor Erland J:son Broström som 1970 sålde huset till Ordenssällskapet Wänskaps-Brödernas Provinsloge i Göteborg. Huset kallades Läs mer …