Ordenshuset

Hus uppfört 1923 på Lennart Torstenssonsgatan 4 i Lorensbergs villastad för Laura Vestal och Tage Madsen, VD och delägare i Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros). Arkitekt Tor Zetterström. Länge ägt av Tor Erland J:son Broström som 1970 sålde huset till Ordenssällskapet Wänskaps-Brödernas Provinsloge i Göteborg. Huset kallades Läs mer …