Tor Zetterström

Tor Helge Zetterström, född 1884-07-17 I Göteborg och död 1974-11-10 i samma stad var en svensk arkitekt. Huruvida han var släkt med den mer kände arkitekten Hjalmar Zetterström är okänt. Studerade på Chalmers Tekniska Institut 1900-04. Studier i Tyskland 1905-1908. Startade 1911 en egen firma, arkitekt- och byggnadsfirman Läs mer …

Första Långgatan 12

Fastigheten består av ett gatuhus, med ursprungligen två våningar, från 1857 med P.J. Rapp som arkitekt och byggmästare. samt ett gårdshus från 1918. Gårdshuset i 4 våningar är byggt som magasin med utanpåliggande loftgångar och stora träportar. Arkitekten Tor Zetterström ritade gårdshuset. I samband med Läs mer …

Ordenshuset

Hus uppfört 1923 på Lennart Torstenssonsgatan 4 i Lorensbergs villastad för Laura Vestal och Tage Madsen, VD och delägare i Davy Robertsons Maskinfabrik (Daros). Arkitekt Tor Zetterström. Länge ägt av Tor Erland J:son Broström som 1970 sålde huset till Ordenssällskapet Wänskaps-Brödernas Provinsloge i Göteborg. Huset kallades Läs mer …