Götaverkens Byggnadsförening

Götaverkens VD Hugo Hammar ville att Götaverken skulle starta en byggnadsförening med anledning av den stora bostadsbristen i Göteborg. Götaverkens byggnadsförening bildades på hans initiativ den tolfte juli 1916. Ritningsförslag till bostadshus utarbetades av Ernst Krüger och direktör Hugo Heyman ordnade med penninglån och förberedde Läs mer …

Götaverken

1841 startade Alexander Keiller firman Alex. Keiller & Co som från början drev en mekanisk verkstad vid Skeppsbron. Firman var huvudentreprenör vid byggandet av Rosenlunds spinneri åren 1847-48. Från början tillverkades främst ångmaskiner, turbiner och liknande, men från 1850-talet även järnvägsmaterial och 1847 levererades det första Läs mer …

Heyman – textilfamilj

Familjen Heyman stod bakom ett flertal företag inom textilindustrisektorn i Göteborg på 1800-talet. År 1826 bildas exempelvsis handelsfirman H.J. Heyman & Co av Heyman Jacob Heyman (1801-1869). 1848 upptogs brodern Edvard Jacob Heyman (1811-1882) som ägare i firman och 1853 övertog Gabriel Heyman (1828-1915) sin Läs mer …