Hisingstad

Hisingstad uppstod då den stora vassarealen i Lundby socken, Östra Hisings härad på Hisingen, genom invallning och länspumpning torrlades. De tidigare vassarna hette Lindholmens- och Lundby vassar men kallades vanligen Hisingsvassen. Vassarnas sammanlagda yta var ungefär lika stor som Göteborgs stads innanför vallgravarna. Gränserna för Läs mer …

Kvarteret Verkstaden

Kvarteret Verkstaden, Skeppsbron-Lilla Badhusgatan-Stora Badhusgatan-Verkstadsgatan, har sitt namn efter Keillers Mekaniska Verkstad, senare Göteborgs Mekaniska Verkstad som upptog hela kvarteret med adress Skeppsbron 2. Alexander Keiller köpte år 1841 ett antal tomter i området. Vid köpet bestod de av vassar mudder från älven och rivningsmassor. Tomterna Läs mer …

Göteborgs Elektriska AB

1884 byggde ingenjör Edvard Bildt ett elverk på Kyrkogatan 44. Det bestod av ett antal lokomobiler (ångmaskiner) som drev dynamomaskiner tillverkade av Wenström. Strömmen levererades till större butiker och restauranger. Han hade dock inte tillräckligt många kunder och fick ekonomiska problem. Företaget övertogs av kreditorerna Läs mer …

Göteborgs Mekaniska Verkstads AB

I planschverket Göteborg, som utkom i  början af 1860-talet har  den då unge Viktor  Rydberg egnat en panegyrik  åt maskinen. ”Tiden  nalkas”, säger han, ”då människan icke behöfver  göra sina medmänniskor till slaf, ty hon har  funnit andra slafvar, som  äro barn af hennes anda Läs mer …

Götaverken

1841 startade Alexander Keiller firman Alex. Keiller & Co som från början drev en mekanisk verkstad vid Skeppsbron. Firman var huvudentreprenör vid byggandet av Rosenlunds spinneri åren 1847-48. Från början tillverkades främst ångmaskiner, turbiner och liknande, men från 1850-talet även järnvägsmaterial och 1847 levererades det första Läs mer …

Släkten Keiller

Enligt uppgift ursprungligen härstammande från Irland, där namnet skall ha haft formen Kelleher. Timmerhandlaren o skeppsredaren James K (1759—1846) i Dundee, Skottland, var far till fabrikören och grosshandlaren Alexander Keiller, som flyttade till Gbg 1825. Dennes son Alexander Keiller  Jr (1832—1918) var en tid faderns Läs mer …