Götaverkens Byggnadsförening

Götaverkens VD Hugo Hammar ville att Götaverken skulle starta en byggnadsförening med anledning av den stora bostadsbristen i Göteborg. Götaverkens byggnadsförening bildades på hans initiativ den tolfte juli 1916. Ritningsförslag till bostadshus utarbetades av Ernst Krüger och direktör Hugo Heyman ordnade med penninglån och förberedde Läs mer …

AB Götaverken (1929)

Götaverken, som är landets ledande skeppsvarv, har gradvis framvuxit ur den blygsamma mekaniska verkstad, som år 1840 grundades av den från Skottland inflyttade ingenjören Alexander Keiller under namn av Keillers Verkstad. Denna verkstad ombildades 1867 till Göteborgs Mekaniska Verkstads Aktb., som i sin tur omändrades till Aktb. Götaverken Läs mer …

Hisingstads Tomt AB

Hisingstads Tomt AB (även kallat Hisingstads AB) bildades på 1800-talet för att exploatera norra Älvstranden på Hisingen. Delägare och initiativtagare var Alexander och James Keiller samt bankiren Carl Cervin men så småningom var firman Jonsson, Sternhagen & Co AB, med Axel Jonsson och Harald Sternhagen Läs mer …

Götaverken

1841 startade Alexander Keiller firman Alex. Keiller & Co som från början drev en mekanisk verkstad vid Skeppsbron. Firman var huvudentreprenör vid byggandet av Rosenlunds spinneri åren 1847-48. Från början tillverkades främst ångmaskiner, turbiner och liknande, men från 1850-talet även järnvägsmaterial och 1847 levererades det första Läs mer …