Hisingstads Tomt AB

Hisingstads Tomt AB (även kallat Hisingstads AB) bildades på 1800-talet för att exploatera norra Älvstranden på Hisingen. Delägare och initiativtagare var Alexander och James Keiller samt bankiren Carl Cervin men så småningom var firman Jonsson, Sternhagen & Co AB, med Axel Jonsson och Harald Sternhagen som ägare, också delägare genom köp av Cervins tredjedel i bolaget. Keillers och Cervin tycks ha börjat köpa mark långt innan bolaget bildades.

Hisingstad skapades då den stora vassarealen i Lundby socken, Östra Hisings härad på Hisingen, genom invallning och länspumpning torrlades. Det tidigare vassområdet tillhörde i huvudsak hemmansägare vid den fasta landkanten upp emot Ramberget och vasslotterna i Brämaregården var uppdelade i smala remsor som löpte i ostlig riktning, snett ner mot älven och ända fram till Kvillebäcken.

Det ökade behovet av centrala tomtutrymmen för industrier, magasiner och upplagsplatser gjorde att ett antal bolag, företag och privata affärsmän köpte tomter på det nya området. De första inköpen av tomter gjordes 1855 av skotten Alexander Keiller som behövde expandera sin mekaniska verkstad (Göteborgs Mek. Verkstads AB), och bedömde Hisingen som lämplig.

Keiller och senare Hisingstads Tomt AB köpte därför under en rad år de vasslotter som sträckte sig ner till Kvillebäcken, vars strand ända från älven och upp till fastmarken pålades in och efter hand fylldes med mudder som kom upp vid fördjupningen av bäckens segelränna, senare benämnd Kvillebäckskanalen. Denna landremsa fick en bredd av 66 meter och hyrdes ut som upplagsplats i avvaktan på att Keiller kunde förverkliga sina planer på en mekaniska verkstad. Verkstaden flyttades till Hisingen 1867.

Keiller drev därefter frågan om att valla in och torrlägga hela Hisingsvassen. Det inledande mötet med intressenterna skedde 14 juni 1882, då beslut om att torrlägga hela vassområdet till en beräknad kostnad av 43 000 kronor. För ändamålet bildades Hisingstads Tomt AB. Den 14 augusti 1884 beslutades  att anlägga den första gatan i området, Lundby Hamngata.

Det utfyllda området omfattade Lundbyvass, de lägre delarna av Lindholmen men också det som idag är Frihamnen och Lundbyhamnen. Den av Hisingstads Tomt AB ägda marken såldes allteftersom av till Qvillebäckens Mekaniska Verkstad AB, Jonsson, Sternhagen & Co AB, AB Strömman & Larsson, AB Götaverken och  många andra företag samt Göteborgs stad med flera men bitar in mot Ramberget styckades också av till mindre tomter. Där växte snabbt en arbetarbostadsbebyggelse upp.

Hisingstad 1901

Hisingstad 1901

Hisingstad 1907

Hisingstad 1907

Det mesta av denna bebyggelse revs senare bort för att möjliggöra Götaverkens expansion och ännu senare för utbyggnaden av Lundbyleden. Götaverken tog senare också över den mark som ägdes av trävarufirmorna Strömman & Larsson och Jonsson, Sternhagen & Co.

Vid tiden för andra världskriget ägde Hisingstads Tomt AB bara området vid T-kanalen och mellan Frihamnen och kanalen. Götaverken ägde mark lite hör och var. 1943 överfördes den mark som Hisingstad AB ägde till Götaverken. Enligt Axel Jonsson tycks investerarna i Hisingstad ha gjort rejäla vinster.

Det fanns åtskilliga andra företag med samma spekulativa inriktning som Hisingstads Tomt AB. Däribland Kallebäcks Tomt AB, Göteborg-Lundby Tomt AB, Rambergets Tomt AB och Hökegårdens Tomt AB. Dessutom spekulerade August Röhss personligen i mark på Hisingen. En av de större markköparna var också Göteborgs stad.

 

2 svar på ”Hisingstads Tomt AB”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.