Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad

Del 17 av 19 i serien Varv

Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad låg vid Göta älv på området Lundbyvassen som med start 1916 delvis grävdes ut för att 1922 bli Göteborgs frihamn. I slutet av 1800-talet hade hela vassområdet fyllts igen med muddermassor och annat.

Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad anlades 1872 och ägare var O.A. Bruhn, S. Svensson och C.W. Malmberg. På 1880- och 1890-talen hade företaget över 100 anställda

Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad var ett dels ett reparationsvarv för bogser- och kanalbåtar och dels ett nybyggnadsvarv som byggde bogserbåtar, färjor, ångmaskiner och ångpannor.

Varvet låg vid nuvarande kaj 101 i frihamnen. Företaget avvecklades 1915 i samband med anläggningen av frihamnen.

Källa: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

PS. Wikipedia har i sin artikel om Wilhelmsbergs Mekaniska Verkstad förväxlat varvet med egendomen Wilhelmsberg i Örgryte som ägdes av Gustaf Rudolf Prytz.

Serienavigation<< GötaverkenLundby Mekaniska Verkstad >>
Advertisements

Kommentera