Stillestorp

Stillestorp var en gård i Lundby socken som i praktiken var en del av Lundby by med sina ägor utspridda i bitar från nuvarande Biskopsgården till Tolered i norr och Kvillestaden i öster. Gårdsbyggnaden låg dock inte i byn utan vid nuvarande Hallegatan invid Ramberget. Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kville och Brämaregården

När det gäller stadsdelarna Kvillestaden, Brämaregården, Kvillebäcken, Långängen och Rambergsstaden är förvirringen om var de ligger och vad som är vad ungefär lika stor som med Masthugget, Stigberget, Olivedal, Kommendantsängen, Nordostpassagen, Vegastan, Kråkestan och Linnéstaden. Är de stadsdelar eller inte och var går gränserna? De Läs mer …

Hisingstads Tomt AB

Hisingstads Tomt AB (även kallat Hisingstads AB) bildades på 1800-talet för att exploatera norra Älvstranden på Hisingen. Delägare och initiativtagare var Alexander och James Keiller samt bankiren Carl Cervin men så småningom var firman Jonsson, Sternhagen & Co AB, med Axel Jonsson och Harald Sternhagen Läs mer …