Stillestorp

Stillestorp var en gård i Lundby socken som i praktiken var en del av Lundby by med sina ägor utspridda i bitar från nuvarande Biskopsgården till Tolered i norr och Kvillestaden i öster. Gårdsbyggnaden låg dock inte i byn utan vid nuvarande Hallegatan invid Ramberget.

Tillhörde på 1670-talet familjen Rothenhan (Rothenhane), men år 1679 innehades det av kommendanten Erik Larsson (hans fru var Sara Rotenhan) som en donation. Han innehade också Färjestaden. 1695 hamnade båda egendomarna i händerna på Baltasar Cronacker (som var gift med en annan Sara Rotenhan, död 1693) och 1697 när han dog gick gårdarna över till änkan Anna Cronacker (f. Torin) som skulle få behålla det intill sin död. 1729 sålde hon halva egendomen till Jonas Alander (död 1753) som dessutom tycks ha bott där. 1755 köptes gården av Carl Cronacker och blev därmed skattegård vilket vållade konflikt med familjen Alander som dock fick överta sin del av gården efter förlikning. År 1766 ägdes gården av kaptenen vid Ostindiska Kompaniet Dan. Stiernman och lotsuppsyningsmannen Lorentz Edberg var son J.M. Edberg ägde gården 1793.

På Stillestorps marker byggdes i början av 1900-talet villor av olika slag, både invid Ramberget (området kallades Stillestorp) och på markerna centralt i Lundby (Lundby Egnahem, vid Kalmargatan, Strängnäsgatan etc). Senare byggdes också landshövdingehus i Kvillestaden som ligger på mark som tillhörde Brämaregården och Stillestorp. Även nuvarande Kvillebäcken och Brämaregården ligger till stor del på Stillestorps marker. Gårdsbyggnaden fanns kvar till 1950-talet då en revs för att ersättas med höghus på Hallegatan.

Stillestorp 1907

Stillestorp, Rambergsdelen, år 1907. Stadsplanen som syns är något som aldrig kom att genomföras. Ägogränserna i rött är dock korrekta. Kvillebäcken syns i nedre högra hörnet.

Stillestorp, den del som blev Lundby Egnahem, 1907

Stillestorp, den del som blev Lundby Egnahem, 1907.

1921

Stillestorps gård sedd från Stavstigen. Hallegatan i förgrunden. 1955. Foto: Hjalmar Wijk. Licens: CC-BY-NC-ND

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.