Lindholmens säteri

Lindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, även omnämnt som slott, har funnits där sedan åtminstone år 1250. Slottet gavs Läs mer …

Peter von Utfall

Peter von Utfall föddes 1686-02-24 i Göteborg som son till Jacob Utfall och Maria Kuyhl. Han var gift fyra gånger och fick tre barn i sitt första äktenskap och fyra i sitt tredje. Gift 1:o 1711-05-16 med Agneta Juliana Åkesson, död 1728-11-24, dotter av bokhållaren Läs mer …

Drottningen af Swerige

Byggd i Stockholm av Carlos & Claes Grill. På 387 läster med 30 kanoner och 130 mans besättning. 1:a resan, 10:e expeditionen, till Kanton, 10/1 1742 – 25/7 1744 Kapten: Peter von Utfall (avled i Kanton 9 augusti 1743), Madison Hunt (följde bara med till Cadiz) Läs mer …

Götheborg

Ostindiefarare byggd på Terra Nova i Stockholm år 1738. På 340 läster med 30 kanoner och 120 personers besättning. Skeppsbyggmästare var William Macets (Mackerts, Welam Maketz, Welam Migget). Maketz var skeppsbyggmästare mellan 1724 och 1749. Under den tiden byggdes också Friedericus Rex Sueciae, Suecia, Freeden och Hoppet vid varvet. 1:a resan, 7:e expeditionen, till Kanton, jan 1739 – 15/6 1740 Kapten: Läs mer …

Tre Cronor

Ostindiefarare på 225 läster, 28 kanoner. Byggd i Oostende. Innan tiden i Svenska Ostindiska Kompaniet Hette ursprungligen Archiduchesse Marie Elisabeth och hade seglat för Oostendekompaniets räkning under detta namn. Seglade under namnet Apollo med preussisk flagg för Oostendekompaniets räkning till Kanton 1730-31. Superkargör ombord var Läs mer …

Släkten Utfall

MANNEN, SOM på detta sätt knöt sitt namn vid hamnegendomen Sågen i Majorna, tillhörde en stormanssläkt i Göteborg, av vilken åtminstone en medlem fått sitt namn bevarat i Sveriges historia. Till Göteborg inkom släkten från Bohuslän med Jacob Utfall, vars fader var kyrkoherde i Hjertum. Läs mer …

von Utfall 1502 A

Adliga ätten von Utfall nr 1502 A, död Adlad 1716-06-15, introd. 1719. Uppflyttad i dåv. riddarklassen 1778. Utdöd 1874-10-06. TAB 1A Johan Utfall, adlad von Utfall (son av Jakob Utfall, von Utfall 1502), född 1681-04-08 i Göteborg. Reste 1696 till sjöss. Arklimästare vid amiralitetet i Läs mer …

von Utfall 1502

Adliga ätten von Utfall nr 1502 Adlad 1716-06-15 introd. 1719. TAB 1 Christian Jakobsson Rektor i Kungälvs skola. Kyrkoherde i Hjärtums pastorat av Göteborgs stift 1661. Död 1673-05-15. Gift 1:o med Anna N. N. Gift 2:o med N. N., som levde änka 1692. Barn: Jakob Utfall, född 1649. Läs mer …