Michael Blum

Michael Blum dog 1735. Han blev överlöjtnant 16/4 1700, e.o. skeppskapten 21/9 1700, kapten 21/9 1700, kommendör i Pommern 6/8 1715enligt viss källor, redan 1610 enligt andra, avsked 1720 enligt en del källor, 1730 enligt andra. Tjänstgjorde på Konung Carl 1700, Stralsund 1704, Stralsund 1705, brigantinen Jungfrun 1708-1709, Göteborg 1710, Skåne Läs mer …

Nils Lillia

Nils Lillia, adlad Lillienanckar, föddes 1695-12-24. Son till Johan Larsson Lillia (1669-1742) och Annika Böös (-1723). Död 1773-11-02 i Göteborg.Gift 1720-01-06 i Karlskrona med Märta Sofia Ström, död 1761-07-00, dotter till kommendören Johan Hansson Ström och hans 1:a fru Magdalena Tunelius. Troligen bror till Rutger Läs mer …

Nils Nilsson

Nils Nilsson föddes i Onsala som son till Nils Andersson och Anna Thalena Börjesdotter, faster till Lars Gathenhielm. Nils Nilsson var alltså den sistnämndes kusin. 1732 gifte sig Nils Nilsson med Karin Olofsdotter, men han avled redan året efter, den 14 januari 1733 i Hamburg. En annan kusin var Läs mer …

Peter von Utfall

Peter von Utfall föddes 1686-02-24 i Göteborg som son till Jacob Utfall och Maria Kuyhl. Han var gift fyra gånger och fick tre barn i sitt första äktenskap och fyra i sitt tredje. Gift 1:o 1711-05-16 med Agneta Juliana Åkesson, död 1728-11-24, dotter av bokhållaren Läs mer …

Shierman (Schierman)

Daniel Shierman, alternativt Schierman, var kapten i Ostindiska Kompaniet. Han var gift med Eleonora Westphal. De hade minst tre barn, därav två söner, J.A. Shierman och Fredrik Adolph Shierman (1756-). Den senare var styrman och kapten i Ostindiska Kompaniet och den förstnämnde var också kapten, Läs mer …

Carl Gustaf Lehman

Carl Gustaf Lehman föddes troligen 1716 (alternativt 1714) i Lingarö, Hälsingtuna socken utanför Hudiksvall. Hans far var den från Stralsund i Pommern inflyttade kaptenen Johan Henrik Lehman och hans mor var Elisabeth (Lisa) Tideman (1685-1760).  Brodern Herman Johan Lehman (1715-1767) var bonde och brukade föräldrarnas gård Lingarö. 1738 bodde Läs mer …

Nicholas Carpentier

En Nicholas Carpentier föddes i Dunkerque 1695 och dog i Aachen 1747. Han var handelsman i Oostende och engagerad i Oostendekompaniet samt det Svenska Ostindiska Kompaniet. Han var gift med Marie Madeleine Baeteman(-1787). 1747 adlades han. Han var borgmästare i Oostende mellan 1740-45. 1726-27 var han kapten på skeppet Läs mer …

Johan Rundsten

Johan Rundsten föddes år 1709 i Göteborg. Var gift tre gånger, först med Ingeborg Andersson (-1743), dotter till skeppstimmermannen Anders Svensson och Maria Olofsdotter. Andra äktenskapet var med Margareta Wising (-1750) som tidigare varit gift med källarmästare Johan Smedberg och tredje gången var han gift med Läs mer …