Göteborgskoloristerna

Under 1930-talet observerade konstsamlare, konstkritiker och andra några speciella drag som utskilde en grupp av västsvenska målare från andra så kallade färgdyrkare i svensk konst. Snart kom denna grupp av målare att kallas ”göteborgskoloristerna” och beteckningen blev vedertagen sedan boken om dem utkommit 1948. På den tiden betraktades bara Läs mer …

Fredrik (fregatt)

Fredrik (också Fredricus, Fredericus, Prins Fredrik), var en 40 kanoners fregatt (ibland anges 36-kanoners). Byggdes 1698 på Karlskronavarvet. Överförd till Göteborgseskadern år 1700. Johan Sjöblad och Christoffer Georg Wagner tjänstgjorde ombord år 1710, Petter von Egmont tjänstgjorde år 1716, Petter Norman (Nortman) och Henrik Wagenfelt Läs mer …

Le Comte de Mörner

Le Comte de Mörner eller Greve Mörner var en kaparfregatt bestyckad med 36 kanoner som troligen byggdes i Frankrike år 1717. Skeppet inköptes samma år av Lars Gathenhielm och hemfördes av den välkände kaparkaptenen Nils Nilsson.  Därefter blev John Norcross befäl ombord  och under hans befäl deltog fregatten Läs mer …

Siöblad (brigantin)

Kaparbrigantin ägd av Rolof Rooth, Jonas Hägg, Nils Greiff, Söfring Barck, Olof Häger, Claes Habicht och Petter Wennerström. Ursprungligen byggt av Rolof Rooth som handelsskepp på 35 läster. Hade som kapare en besättning på 50 personer. Byggdes 1709 och var som kapare utrustad med 16 Läs mer …

Nils Nilsson

Nils Nilsson föddes i Onsala som son till Nils Andersson och Anna Thalena Börjesdotter, faster till Lars Gathenhielm. Nils Nilsson var alltså den sistnämndes kusin. 1732 gifte sig Nils Nilsson med Karin Olofsdotter, men han avled redan året efter, den 14 januari 1733 i Hamburg. En annan kusin var Läs mer …

Älvsborg (fregatt)

46-kanoners fregatt (ibland bara 40 kanoner) i den svenska flottan med cirka 160 personers besättning. Byggd i Karlskrona år 1700. Överfördes till eskadern i Göteborg under 1701 eller 1702 tillsammans med Under de kommande två åren tillfördes eskadern ytterligare sex fregatter från Karlskrona örlogsstation, Varberg (40), Läs mer …