Stövaren

Kaparfartyg som ägdes av Rolof (Rolf) Rooth, Claes Habicht med flera. Befälhavare 1711 var Olof Bruce, 1712/13 Al. Lund, 1714 Erik Andersson, 1715 Daniel Ström, Arvid Persson och Arvid Sijk, 1716 Arvid Sijk och Lars Collin. 1718 begärde Eric Rönquist kaparbrev för fartyget så han Läs mer …

La Bonne Espérance

Kaparhuckert som anmäldes den 6 mars 1711 av delägarna Olof Häger, Magnus Månsson, Cornelius Thorsson och Claes Habicht. Befälhavare år 1711 var Olof Larsson men i augusti samma år efterträddes han av Anders Strömberg. En huckert eller hukare var ett rundgattat fartyg på cirka 100-150 Läs mer …

Siöblad (brigantin)

Kaparbrigantin ägd av Rolof Rooth, Jonas Hägg, Nils Greiff, Söfring Barck, Olof Häger, Claes Habicht och Petter Wennerström. Ursprungligen byggt av Rolof Rooth som handelsskepp på 35 läster. Hade som kapare en besättning på 50 personer. Byggdes 1709 och var som kapare utrustad med 16 Läs mer …

Habicht – handel, kaperi och ostindiska

Claes Habicht (-1744) var handlare i Göteborg och en av stadens viktigare järnexportörer. Han var gift med Anna Sofia Schröder, dotter till Johan Schröder (-1698) och Clara Matzen (-1709). Clara Matzen var i sitt andra äktenskap gift med Mattias Schildt som följaktligen var Anna Sofia Schröders styvfar. I Läs mer …