Stövaren

Kaparfartyg som ägdes av Rolof (Rolf) Rooth, Claes Habicht med flera. Befälhavare 1711 var Olof Bruce, 1712/13 Al. Lund, 1714 Erik Andersson, 1715 Daniel Ström, Arvid Persson och Arvid Sijk, 1716 Arvid Sijk och Lars Collin. 1718 begärde Eric Rönquist kaparbrev för fartyget så han Läs mer …

Räven

Kaparfartyg som erhöll kaparbrev den 16 janurai 1711. Ägare var Abraham Bruhn, Jacob Bornander, Anders Thorsson och Nils Thorsson. Fyra år senare, 1715, ägdes fartyget av C. Sjöblad, Erik Bornander och Christian Pettersson. Övertogs den 26 mars 1716 av Lars Gathenhielm. Befälhavare ombord år 1711 Läs mer …