Göta Lejon (fregatt)

Fregatt byggd 1710 som kaparfartyg. Ägare var Hans Wennerstierna, Abraham Bruhn, Johan Andreas Olbers, Jacob Bornander, Samuel Bornander och Jacob Feigel. Befälhavare år 1710 vad David Ankarloo, 1710-12 Casper Jürgensson Molsund, 1712 var också Erik Blom och Erik Sparman befälhavare på Göta Lejon och år Läs mer …

Älvsborg (fregatt)

46-kanoners fregatt (ibland bara 40 kanoner) i den svenska flottan med cirka 160 personers besättning. Byggd i Karlskrona år 1700. Överfördes till eskadern i Göteborg under 1701 eller 1702 tillsammans med Under de kommande två åren tillfördes eskadern ytterligare sex fregatter från Karlskrona örlogsstation, Varberg (40), Läs mer …

Louis et Anne

Fregatt från början av 1700-talet. Ursprungligen bestyckad med 26 kanoner och med en besättning på 126 man. Byggd i St Malo i Frankrike. Från 1718 ägd av Ingela Gathenhielm med Guillaume Berne som befälhavare 1718-19. Ingela Gathenhielm, änka efter Lars Gathenhielm, var vid denna tid Läs mer …