Tesmuggling som affärsidé – Svenska Ostindiska Kompaniet

Te var den överlägset viktigaste varan för det Svenska Ostindiska Kompaniet. Mycket begränsade mängder av te stannade i Sverige utan det mesta reexporterades. I huvudsak skedde denna reexport genom att te såldes till handelshus i Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen och Oostende. Det var handelshus som redan byggt upp Läs mer …

Nicholas Carpentier

En Nicholas Carpentier föddes i Dunkerque 1695 och dog i Aachen 1747. Han var handelsman i Oostende och engagerad i Oostendekompaniet samt det Svenska Ostindiska Kompaniet. Han var gift med Marie Madeleine Baeteman(-1787). 1747 adlades han. Han var borgmästare i Oostende mellan 1740-45. 1726-27 var han kapten på skeppet Läs mer …

Coppinger

Bland de personer som i allmänhet betraktas som skottar i Svenska Ostindska kompaniets tjänst fanns både engelsmän och irländare. Kanske främst de senare då det fanns en irländsk koloni i Oostende. Två av dessa irländare var James-Adam Coppinger och hans farbror Thomas Coppinger. James-Adam Coppinger flyttade Läs mer …

Tre Cronor

Ostindiefarare på 225 läster, 28 kanoner. Byggd i Oostende. Innan tiden i Svenska Ostindiska Kompaniet Hette ursprungligen Archiduchesse Marie Elisabeth och hade seglat för Oostendekompaniets räkning under detta namn. Seglade under namnet Apollo med preussisk flagg för Oostendekompaniets räkning till Kanton 1730-31. Superkargör ombord var Läs mer …

Oostendekompaniet

Oostendekompaniet kan sägas ha varit en föregångare till Svenska Ostindiska Kompaniet på så sätt att många av de som investerade i Oostendekompaniet också investerade i det svenska kompaniet. Oostendekompaniet existerade mellan 1722 och 1731, men handeln började redan 1713 med privata fartyg. En mycket kort Läs mer …