Lundby Smedjegården

Lundby Smedjegård i Lundby by kallades också för Lundby Sörgården. På gården bodde i början av 1600-talet en smed. Tillhörde på 1630-talet genom förpantning en man vid namn Carl Bock som var gift med Catharina Hård. Hon blev ägare efter mannens död, men sedan övertog Läs mer …

Lindholmens säteri

Lindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, även omnämnt som slott, har funnits där sedan åtminstone år 1250. Slottet gavs Läs mer …

Kvarteret Härbärget

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar. Hela den östra delen av kvarteret, tomterna 3-7 och Läs mer …

Repslageribanan vid Södra Larmgatan

1646 anlades en repslagarbana inom det centrala vallgravsområdet i Göteborg, privilegierad av drottning Kristina för Hans Macklier och Adrian Anckarhielm. Den gick i nuvarande Södra Larmgatans riktning från Magasinsgatan mot Kungstorget och beskrivs ha omfattat 118 famnar i längd och 8 alnar i bredd. 1715 Läs mer …

Gamlestadens landeri (Mariedal)

Landeri som låg där den gamla och tidigare SKF-fabriken ligger idag, var då fastighet nummer 9 i 12:e roten. Skapades vid upplösningen av Nylöse stad och omfattade de nordöstra delarna av den tidigare staden. Från början kallat Gamlestadens landeri, senare Mariedal. Arrenderades i likhet med Kviberg Läs mer …

Maclean

Friherrliga ätten Maclean nr 306 † Friherrlig 1708-12-04, introd. 1784. Utdöd 1816-01-14. TAB 1 David Makeléer, friherre Makeléer (son av Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, se adliga ätten Makeléer nr 513, Tab. 1), till Gåsevadholm i Halland. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1669-09-00. Kapten därst. 1672-04-03. Läs mer …

Makeléer

Adliga ätten Makeléer nr 513, död Adlad 1649-05-20, introd. 1652. Utdöd 1775-12-28. Utgrenade sig i friherrliga ätten Maclean. 1Um. 2H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia under envåldstiden, s. 116. Urgammal skotsk adlig ätt med namnet Maclean, som enligt ett av skotska rikshärolden Alexander Brodie år 1723 Läs mer …

Ukraina, Poltava och svenska köpmän på 1700-talet

Svenska köpmän och handelshus i utlandet var i allmänhet verksamma i hamnstäder, gärna sådana som också var finansiella centrum som Amsterdam, London och Hamburg, men också städer som Riga och S.t Petersburg. Däremot var väldigt få aktiva i inlandsstäder i andra länder. Sålunda är det Läs mer …