Kvarteret Artilleristallet

Kvarteret Artilleristallet, Kaserntorget-Ekelundsgatan-Vallgatan-Magasinsgatan-Södra Larmgatan, har varit bebyggt sedan 1600-talet, men först mot slutet av 1700-talet ger äldre kartmaterial upplysningar om hur de enskilda tomterna varit bebyggda; detaljerade uppgifter om bebyggelsens utseende saknas dock. Göteborgs Tomtägare 1637-1807 Rote 1, tomt 38, Repslageri, Amija, Tham, Schutz Rote Läs mer …

Repslageribanan vid Södra Larmgatan

1646 anlades en repslagarbana inom det centrala vallgravsområdet i Göteborg, privilegierad av drottning Kristina för Hans Macklier och Adrian Anckarhielm. Den gick i nuvarande Södra Larmgatans riktning från Magasinsgatan mot Kungstorget och beskrivs ha omfattat 118 famnar i längd och 8 alnar i bredd. 1715 Läs mer …

Gathenhielm – kaparfamiljen framför andra

Anders Börjesson Gathe (1647-1710) var gift med Kerstin Larsdotter Hjelm (1654-1735) från Hjelms gård i Fjärås. Det inköpte gården Gatan i Onsala och namnet Gathe tog de sig efter gårdens namn. Anders Börjesson Gathe blev inspektor för fyrarna på Nidingen, skeppsbyggare och skeppsredare. Med tiden Läs mer …