Johan von Utfall

Johan Utfall föddes 1681-04-08 i Göteborg som son till Jacob Utfall och Maria Kuyhl.  Johan Utfall adlades 1716 som Johan von Utfall och benämndes ofta Jean von Utfall. Han dog 1749-03-11 i Karlskrona. Han var gift med Maria Helena Göthenstierna, arvtagare till Nääs slott. Jean von Utfall Läs mer …

Släkten Utfall

MANNEN, SOM på detta sätt knöt sitt namn vid hamnegendomen Sågen i Majorna, tillhörde en stormanssläkt i Göteborg, av vilken åtminstone en medlem fått sitt namn bevarat i Sveriges historia. Till Göteborg inkom släkten från Bohuslän med Jacob Utfall, vars fader var kyrkoherde i Hjertum. Läs mer …

von Utfall 1502 A

Adliga ätten von Utfall nr 1502 A, död Adlad 1716-06-15, introd. 1719. Uppflyttad i dåv. riddarklassen 1778. Utdöd 1874-10-06. TAB 1A Johan Utfall, adlad von Utfall (son av Jakob Utfall, von Utfall 1502), född 1681-04-08 i Göteborg. Reste 1696 till sjöss. Arklimästare vid amiralitetet i Läs mer …

Utfall – pirater och direktörer

Familjen Utfall stammar från Christian Jacobsson (-1673), rektor för Kungälvs skola och kyrkoherde i Hjärtums pastorat från 1661. Hans son Jacob Utfall (1649-1709) blev handelsman och bankkomissarie i Göteborg. Jacob Utfall var delägare i en rad fartyg och fartygslaster. Från början var han hattmakare men 1693 blev han rådman Läs mer …