Johan Rambeau

Johan Rambeau dog 1735-11-10i Göteborg. Var ägare av hammarbruket Borgvik som han övertagit från kusiner med namnet Borgström samt hemmanen Starrkärr och Torseröd. Han var son till Matthias Asmundsson (-1706). Äldsta dotter till Matthias Asmundsson var Elisabeth Matthiasdotter Rambeau (-1737) som först var gift med Läs mer …

Peter Gunnarsson Rambo

Peter Gunnarsson Ramberg, född 1611/1612 och död januari 1698, kom ursprungligen med stor sannolikhet från Hisingen som då ännu inte var en del av Göteborg, eventuellt i närheten av Ramberget (betyder Korpberget) som eventuellt kan ha gett upphov till namnet. Men det kan vilket som Läs mer …

Wennerstierna

Adliga ätten Wennerstierna nr 1424 † Adlad 1702-01-22, introd. 1719. Utdöd 1818-06-04. TAB 1 Peter Larsson. Skräddare i Vänersborg. Gift med Ingeborg Rikardsdotter. Barn: Hans Petersson, adlad Wennerstierna, född 1654-01-08 i Vänersborg. Borgare och handlande i Göteborg 1690-05-26. Adlad 1702-01-22 (introd. 1719 under nr 1424). Död Läs mer …

Wetterling och Militz, sill, rikedom och konkurs

Matthias Asmundsson(-1706) var en handelsman och köpman i Göteborg. Han gjorde järnaffärer ihop med sin bror Nils Asmundsson. Den senare var ägare (eller delägare efter sin svärfar Sven Påvelsson Bånge) till Borgviks bruk som därefter övertogs av Mattias Asmundsson som i sin tur år 1688 Läs mer …

Utfall – pirater och direktörer

Familjen Utfall stammar från Christian Jacobsson (-1673), rektor för Kungälvs skola och kyrkoherde i Hjärtums pastorat från 1661. Hans son Jacob Utfall (1649-1709) blev handelsman och bankkomissarie i Göteborg. Jacob Utfall var delägare i en rad fartyg och fartygslaster. Från början var han hattmakare men 1693 blev han rådman Läs mer …