Andromeda

Kapare som i september 1711 anmäldes som utrustad av Johan Utfall, Samuel Bornander, Christian Gathe, Wilhelm Utfall, Peter Utfall, Abraham Bruhn och Peter Wennerstierna. Utrustningen lånades av flottan mot en revers utställd av delägarna. Befälhavare ombord var år 1711 Erik Brinck, året efter var Peter Läs mer …

Wennerstierna

Adliga ätten Wennerstierna nr 1424 † Adlad 1702-01-22, introd. 1719. Utdöd 1818-06-04. TAB 1 Peter Larsson. Skräddare i Vänersborg. Gift med Ingeborg Rikardsdotter. Barn: Hans Petersson, adlad Wennerstierna, född 1654-01-08 i Vänersborg. Borgare och handlande i Göteborg 1690-05-26. Adlad 1702-01-22 (introd. 1719 under nr 1424). Död Läs mer …

Wennerstierna – rikedom genom giftermål

Hans Pettersson  (1654-1719) föddes i Vänersborg som son till skräddaren Peder Larsson och Ingeborg Rickardsdotter. Han skaffade sig en betydande förmögenhet, främst genom förmånliga giftermål och kunde därigenom låna staten (kronan) ansenliga summor pengar. På grund av detta adlades han 1702 med namnet Wennerstierna och Läs mer …

Thorsson, Hedenberg, Örtegren – affärsmän, pirater och redare

Cornelius Thorsson var en av Göteborgs framgångsrikaste köpmän under sin tid, slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Han var son till skepparen Tore Joensson och Elin Andersdotter (dotter till Jöns Andersson i Högen) samt bror till Anders Thorsson. Han fick burskap som handlande i Göteborg 1680 och Läs mer …