Christian Gathenhielm

Christian Gathe föddes 1682-10-06. och dog 1722-03-05 som son tilL Anders Börjesson Gathe. Bror till Lars Gathenhielm. Han gifte sig 1711-01-18 i Göteborg med Helena Catharina Utfall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-12-27 med assessorn Ernst Fredrik von Döbeln, i hans 1:a gifte, född 1701, död 1766), döpt 1689-07-20 Läs mer …

Andromeda

Kapare som i september 1711 anmäldes som utrustad av Johan Utfall, Samuel Bornander, Christian Gathe, Wilhelm Utfall, Peter Utfall, Abraham Bruhn och Peter Wennerstierna. Utrustningen lånades av flottan mot en revers utställd av delägarna. Befälhavare ombord var år 1711 Erik Brinck, året efter var Peter Läs mer …

Gunnar Rijsberg

Gunnar Olsson Rijsberg (också Risberg och Ryssberg) föddes 1683 och dog 1732. Han var anställd i den svenska flottan. Blev överstyrman den 22/5 1712, e.o. underlöjtnant 26/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. På krigsskeppen Verden 1712 och Enigheten 1715. År 1716 var han befäl på kaparfartyget Andromeda och Läs mer …

Erik Brinck

Erik Olofsson Brinck (född ca 1660 och död 1732-08-14 i Stockholm Maria). Gift med Brigitta Svensdotter Portina (döpt 1661-02-06  i Gamlakarleby, Finland, och död 1744-08-27 i Stockholm Maria). Deras dotter Margareta Brinck (1693-1771) var gift med prästen Lars Svensson Ahlman (1686-1746) Han var kaparredare och kaparkapten med intressen i flera kaparfartyg. Han var Läs mer …